Nieuwsbericht

Natuurmonumenten zet in op ruim vijftig natuurgebieden

donderdag 30 juni 2011

Volgens Natuurmonumenten kan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) alleen goed afgemaakt worden als daar meer tijd voor wordt genomen en er prioriteiten worden gesteld. Daarom zet de organisatie in op ruim vijftig van haar natuurgebieden om in de periode 2011-2015 te realiseren.

Natuurmonumenten wil de komende jaren ruim vijftig natuurgebieden ontwikkelen, uitbreiden en/of opknappen. Het natuurnetwerk van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kan volgens de grootste zelfstandige natuurorganisatie in Nederland alleen goed afgemaakt worden als daar meer tijd voor wordt genomen en alleen als er prioriteiten worden gesteld. Algemeen directeur Jan Jaap de Graeff heeft dit voorstel vrijdag in Den Haag gepresenteerd.

Staatssecretaris Henk Bleker wil fors bezuinigen op natuur. Hij werkt aan een plan om het netwerk van natuurgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur af te slanken. Natuurmonumenten snapt dat bezuinigingen nodig zijn, maar vindt dat de EHS op een behoorlijke manier moet worden afgemaakt.

De EHS goed afmaken kan alleen als daar meer tijd voor wordt uitgetrokken dan is voorzien. En alleen als er prioriteiten worden gesteld. Natuurmonumenten heeft daarom de ambities voor de door haar beheerde natuurgebieden voor de periode 2011-2015 op een rij gezet.

Die vier jaar is ook ongeveer de zittingsperiode van dit kabinet en van de onlangs gekozen provinciebesturen. Natuurmonumenten doet een beroep op de staatssecretaris en op de provincies om bij de ‘herijking’ van het natuurbeleid met haar ambities rekening te houden.

Natuurmonumenten vindt dat een groot maatschappelijk goed gemoeid is met de natuur.
,,We doen het niet voor de liefhebberij. De natuur is vitaal voor vele maatschappelijke doelen, zoals de leefbaarheid, de economie, de waterveiligheid en de beschikbaarheid van water”, aldus De Graeff.

In de plannen staat dat er vijf redenen zijn om in de natuur te investeren, om te beginnen een soortenrijk Nederland. Met de rijkdom aan dier- en plantensoorten in Nederland is het slecht gesteld. Wereldwijd is er nog 70 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit over. In Europa is dat nog 50 procent. In Nederland is het slechts 15 procent.

Verder draagt natuur bij aan een economisch gezond Nederland. Naast de kenniseconomie vormt de belevingseconomie de groeimarkt van ons land. De andere redenen zijn een mooi en leefbaar Nederland en een waterveilig Nederland. Of het nu om droogte gaat of om de strijd tegen het wassende water: de natuur is van essentiële betekenis om in ons laaggelegen land te kunnen leven met het water.

,,Met het aanwijzen van deze ruim 50 gebieden tonen wij aan dat we durven te kiezen. Het is nu aan het Rijk en de provincies om de uitgestoken hand aan te pakken”, aldus De Graeff.

Lees de ambities van Natuurmonumenten in het boekje “Als je van Nederland houdt, ambities Natuurmonumenten 2011-2015” via de website van Natuurmonumenten.

natuurgebieden Natuurmonumenten