Nieuwsbericht

Nieuwe familie-indeling nachtvlinders

donderdag 26 januari 2012

Op Vlindernet is deze week de nieuwe familie-indeling van de nachtvlinders overgenomen. De belangrijkste wijziging betreft een nieuwe familie: de Erebidae.

Eind maart 2011 berichtten we u al over enkele nieuwe wetenschappelijke namen van nachtvlinders. In dat berichtje stond ook dat de nieuwe indeling in families, zoals die wordt weergegeven op Fauna Europaea nog niet was overgenomen. Inmiddels hebben er nog enkele wijzigingen plaastgevonden en in december 2011 is de definitieve lijst door Van Nieukerken et al. gepubliceerd onder de naam Order Lepidoptera. Tijd dus om ook op Vlindernet de nieuwe indeling te gaan invoeren.
 

Geen beervlinders en donsvlinders meer

Volgens deze nieuwste taxonomische inzichten zijn er geen beervlinders (Arctiidae) en donsvlinders (Lymantriidae) meer, althans niet onder een eigen familienaam. De beervlinders en de donsvlinders zijn onderfamilies geworden die, samen met enkele uilen, nu tot de familie van de Erebidae behoren. Deze nieuwe familie heeft op Vlindernet de Nederlandse naam spinneruilen gekregen. Een compleet overzicht van de soorten uit deze nieuwe familie kunt u vinden via de familiepagina.

Overige wijzigingen

De familie van de processievlinders (Thaumetopoeidae), waarvan in Nederland alleen de eikenprocessierups voorkomt, is als onderfamilie ondergebracht bij de tandvlinders (Notodontidae).
 
Verder behoort de herfstspinner (Lemonia dumi) volgens de nieuwe taxonomie bij de familie van de Brahmaeidae; de familienaam Lemoniidae is verdwenen.
 
We hebben ons best gedaan om deze wijzigingen zo goed mogelijk door te voeren op Vlindernet (denk aan de familiebesprekingen, de familiekenmerken van de rupsen, het vlinderzoeksysteem en de verwijzing naar de betreffende familie op de soortpagina).
Mocht u toch nog ergens iets van de oude indeling tegenkomen, dan horen we dat graag.

Herfstspinner naamgeving