Nieuwsbericht

Nieuwe natuurwet mist wetenschappelijke basis

woensdag 19 oktober 2011

Het kabinet-Rutte is op dit moment bezig met het compleet op de schop nemen van de wetgeving rond natuur. De nieuwe Wet natuur moet de opvolger worden van drie bestaande wetten op dit gebied: de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. Han Olff, hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen, reageert op de plannen.

De bescherming van nu bestaande natuurgebieden blijft weliswaar grotendeels intact, maar de natuur buiten beschermde natuurgebieden wordt in belangrijke mate vogelvrij. Zo wordt de bescherming van 149 planten en diersoorten opgeheven, en wordt de wettelijke basis gelegd voor een nieuwe natuurvisie van dit kabinet. Deze visie gaat het huidige Natuurbeleidsplan uit 1990 vervangen, de basis van het natuurbeleid van de afgelopen twintig jaar met als zichtbaarste resultaat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Han Olff betoogt dat de nieuwe wet, in tegenstelling tot zijn voorganger, elke wetenschappelijke basis mist en daarnaast ook nog contraproductief zal blijken te zijn. Goedkoop zal duurkoop blijken te zijn.

Lees het hele artikel uit het Friesch Dagblad.

natuurwet politiek