Nieuwsbericht

Nieuwe vindplaatsen zeldzame iepenpage

zondag 14 juli 2013

Afgelopen week zijn er bij Winterswijk twee iepenpages gezien. Deze zeer zeldzame vlindersoort was tot nu toe alleen bekend van een paar plekjes in Zuid-Limburg. Het gaat volgens De Vlinderstichting waarschijnlijk niet om incidentele waarnemingen, maar om een nieuwe populatie.

Begin juli werd De Vlinderstichting verrast door een melding van Jan Stronks, een vrijwilliger, die bij Winterswijk een iepenpage meldde. Hier was deze vlinder nog nooit eerder gezien. Iepen komen verspreid voor in de beekdalen bij Winterswijk, dus het leefgebied was wel aanwezig. Het lukte de waarnemer om ook een foto van de vlinder te maken. Zo kon met zekerheid worden vastgesteld dat het hier om een iepenpage ging.

Uitbreiding

'Deze melding geeft hoop dat de iepenpage op meer plekken in de omgeving van Winterswijk aanwezig is', aldus Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting. De iepenpage is een erg verborgen levende vlinder, die een groot deel van zijn leven bovenin de boomkroon van een iep doorbrengt. De vlinder heeft een voorkeur voor grotere bloeiende iepen. Deze zijn voor een groot deel verdwenen uit ons land door de iepziekte. Op een aantal plaatsen blijken resistente bomen te hebben overleefd, zoals bij Winterswijk. 'Dankzij de aanplant van resistente iepen door gemeenten en andere beheerders, krijgt de iepenpage nog meer kansen', aldus Wolterbeek. 'Dat betekent dat op den duur de iepenpage zich nog verder uit zal kunnen breiden.'

Geluk en geduld

De enige vaste populatie van de iepenpage die tot nu toe bekend was, is aanwezig in een aantal iepen in de stad Heerlen. De gemeente Heerlen neemt hier, samen met De Vlinderstichting en andere partners, al maatregelen om meer geschikt leefgebied te maken. De iepenpage is een van de 12 vlindersoorten waarvoor De Vlinderstichting de campagne ‘Tien voor twaalf’ is gestart. Deze campagne is gericht op zeer zeldzame soorten, die maar op enkele plekken in ons land voorkomen.

Om de vlinder te zien te krijgen is een beetje geluk, maar vooral veel geduld nodig. In België hebben vrijwilligers tientallen nieuwe vliegplaatsen ontdekt door heel gericht boomkruinen van iep af te zoeken. Ook hier in Nederland wordt die methode zoveel mogelijk toegepast. De Vlinderstichting onderzoekt de iepen zo efficiënt mogelijk en hoopt dat de vlinder zich op nog meer plaatsen zal laten zien.

Meer informatie:
Kars Veling, De Vlinderstichting

Achterhoek Iepenpage TienVoor12 waarnemingen