Nieuwsbericht

Nu op pad voor heidevlinders

woensdag 8 augustus 2012

De hei komt volop in bloei en dat lokt veel vlinders aan. Het is de tijd dat ook de typische soorten van de heide gaan vliegen. De komende weken zijn heivlinder, kleine heivlinder en kommavlinder op hun top.

De kleine vos, de winnaar van de tuinvlindertelling van afgelopen weekend, is een zwerver, die op allerlei plekken te zien is waar voedsel te halen is. Vlinders eten alleen vloeibaar voedsel en dus zijn ze op zoek naar plaatsen met veel bloeiende planten waar ze met hun lange roltong nectar uit kunnen zuigen. De heide bloeit nu volop en dus is de kleine vos, naast in tuinen, veel op de heide te vinden. Ook andere goede vliegers zoals dagpauwoog en koolwitjes kunnen we er aantreffen en af en toe zelfs een oranje of gele luzernevlinder. Dit zijn trekvlinders uit Zuid-Europa, die in sommige jaren in flinke aantallen ons land binnenkomen. Ook in 2012 zijn er al wel meldingen van deze soorten, hoewel het zeker geen topjaar is. Ook de atalanta, een gewone trekvlinder,  is er dit jaar wel, maar zeker niet in hele hoge aantallen. Ook de atalanta bezoekt graag heidevelden om er brandstof te verzamelen voor de terugreis naar het zuiden.

Naast bovengenoemde zwervers zijn er ook soorten die zich op de heide voortplanten en er hun hele leven verblijven. Deze soorten zijn aangepast aan hun leefgebied en komen vaak pas vrij laat in het jaar tevoorschijn, als de heide bloeit. Een talrijke soort is het boomblauwtje, die haar eitjes afzet op struikheide. De rupsen leven daarvan. Drie andere typische vlinders van de heide hebben rupsen die op grassen leven. Het boomblauwtje kun je nog wel vinden op de egaal paarse VVV-heide, maar de andere soorten moeten juist een gevarieerde heide hebben. Stukjes open zand, korstmossen en mossen, gras, heide en hier en daar een boom, dat is het ideale leefgebied. De heivlinder komt nog verspreid over de meeste heideterreinen voor. De kommavlinder is een stuk zeldzamer en de meest bijzondere is de kleine heivlinder. Deze soort leeft in extreme omstandigheden: kale stuifzanden met hier en daar wat mos en korstmos en wat graspolletjes en heidestruiken. De kleine heivlinder is bijzonder hard achteruit gegaan de afgelopen 10 jaar. Alleen op het Kootwijkerzand is deze soort nog aanwezig.

Heivlinder KleineHeivlinder Kommavlinder