Nieuwsbericht

Nu volop oranje luzernevlinder te zien

maandag 11 augustus 2014

Een jaar of twintig geleden was het een bijzonderheid als je een oranje luzernevlinder zag in Nederland. Af en toe was er een heel goed jaar voor deze trekvlinder. Inmiddels komt hij regelmatiger voor. Ook nu zijn ze er weer volop.

De oranje luzernevlinder is een trekvlinder die hier elk jaar vanuit het zuiden binnenkomt. De soort kan hier niet overwinteren en zelfs in de afgelopen erg zachte winter zijn geen aanwijzingen dat dit is gelukt. De soort heeft geen winterslaap, maar plant zich continu voort. De rups kan hier met de lage wintertemperaturen niet overleven. Zelfs een gemiddelde temperatuur van 10 graden over twee maanden (veel hoger dan het gemiddelde hier in de winter) betekent sterfte van de rups. Ieder voorjaar in mei en juni komen er trekkers vanuit het zuiden die zich hier voortplanten. Hoeveel het er jaarlijks zijn is wisselend, maar we zien wel dat vanaf het topjaar 2003 er iedere jaar meer vlinders hier komen dan de jaren daarvoor. Deze immigranten planten zich voort en in augustus zien we veel meer oranje luzernevlinders, nakomelingen van de binnentrekkers, waarschijnlijk nog aangevuld met verse dieren vanuit het zuiden. Ook deze vlinders, die we op dit moment overal kunnen zien, planten zich weer voort en in september en oktober zullen we een nieuwe generatie mogen verwelkomen als de weersomstandigheden niet sterk tegenzitten.

De rupsen van de oranje luzernevlinder leven op diverse vlinderbloemigen. Uiteraard is luzerne een waardplant, maar ook rolklaver is geschikt. Afgelopen zaterdag werd in de uiterwaarden een vrouwtje gezien die in vijf minuten tijd tien eitjes afzette op kleine rolklaverplantjes. De ontwikkeling gaat erg snel (afhankelijk van de temperatuur) en over een week of vier, vijf zullen de vlinders weer vliegen. Ook deze zullen zich mogelijk nog proberen voort te planten, maar een deel zal ook terugvliegen naar het zuiden. Je kunt oranje luzernevlinders overal in Nederland te zien krijgen, maar de trefkans is in het zuiden wel wat groter. Als je een plek hebt waar voortplanting heeft plaatsgevonden kun je zomaar 10 of zelfs 100 oranje luzernevlinders bij elkaar tegenkomen. Deze meldingen zijn er bijvoorbeeld van luzerneakkers in Zeeland. Maar ook als je de komende weken bloemrijke bermen en dijken bezoekt heb je zeker kans een oranje luzernevlinder te zien te krijgen.

OranjeLuzernevlinder trekvlinders waarnemingen