Nieuwsbericht

Op zoek naar bruine eikenpage

donderdag 30 mei 2024

De bruine eikenpage is een zeldzame vlinder en gaat sterk achteruit. Om de soort te kunnen beschermen, door de leefgebieden goed te beheren, is het van belang om te weten waar hij nog voorkomt. Daarom is er dit jaar extra aandacht voor deze page en gaan we op zoek, te beginnen in Limburg.

Een bruine eikenpage, nectar drinkend op jakobskruiskruid (Bron: Michiel Wallis de Vries). Een bruine eikenpage, nectar drinkend op jakobskruiskruid (Bron: Michiel Wallis de Vries).

De bruine eikenpage (Satyrium ilicis) leeft vooral op de hogere zandgronden en de kustduinen. De soort is afhankelijk van: aanwezigheid van de waardplant, namelijk kwarrige, niet zo heel vitale kleine eikjes; hogere eiken als balts- en patrouillebomen; nectarbronnen zoals vuilboom, braam en andere bloemen; en een beschut microklimaat met variatie aan open plekken, luwte en met de zon beschenen plekken.

Geschikt leefgebied

Huidig bosbeheer biedt weinig ruimte voor geleidelijke bosranden, open plekjes en kleinschalige kapvlaktes op regelmatige basis. Daarom moeten we voorkomen dat de huidige leefgebieden ongeschikt raken door onwetendheid van beheerders in twee opzichten: het treffen van de juiste maatregelen, maar ook kennis of de soort er zit. De onopvallende vlinder wordt makkelijk over het hoofd gezien dus het is zaak om goed te kijken waar hij voorkomt. Dit jaar gaan we op zoek naar de bruine eikenpage. Waar zit de soort (nog) in Noord-Limburg, en waar is geschikt leefgebied? Met behulp van historische gegevens en milieudata kunnen we een inschatting maken van de potentiële leefgebieden. Een deel daarvan is al bekend. Rondom bekende vlieglocaties en op nieuwe plekken die kansrijk lijken, willen we weten of de soort er aanwezig is.

Wanneer

De vlinders vliegen half juni tot half juli. Maar reken vooral op tweede helft juni, want juli is de laatste jaren vaak al te laat gebleken.

Waar 

Op deze kaart staat aangegeven wat in Limburg kansrijke gebieden zijn en waar we meer informatie over de bruine eikenpage willen hebben.

Habitat

De soort vliegt vooral in de overgangen van open landschap naar bos. Ook open plekken in bossen, kapvlakten en open bosranden worden gebruikt. Binnen de geselecteerde gebieden op de kaart kun je eerst met Google Earth op zoek naar open plekken. Deze zijn het meest kansrijk. Vervolgens ga je het gebied in en op zoek naar het juiste habitat. Daar kun je intensief op zoek gaan naar de bruine eikenpage. Gebruik tijdens je zoektocht Live-atlas van SOVON of doe een kwartiertelling (pdf, 212 KB) met de app ButterflyCount. 

Zoekbeeld

De bruine eikenpage is lastig te vinden en vereist een specifiek zoekbeeld. Hij zit vaak rustend in de kruin van vuilboom en in braam. Een methode om hem te vinden is het schudden van vuilboom zodat de vlinders uit de kruin opvliegen, of het afzoeken van bloeiend braamstruweel. Foeragerend zijn de vlinders vooral daar wel goed te vinden, maar kijk ook op gele composieten en andere nectarplanten.

Help mee!

Wilt u meehelpen de bruine eikenpage in kaart te brengen in Limburg? Dan kunt u zich hier inschrijven.

Lees verder

2024 BruineEikenpage Natuurbericht SatyriumIlicis WouterOe