Nieuwsbericht

Op zoek naar eitjes en rupsen van het oranjetipje

maandag 22 april 2024

Het oranjetipje is een echte voorjaarsvlinder, die nu vliegt. Pinksterbloem en look-zonder-look zijn bekende planten waarop de rupsen kunnen overleven. Maar ook op andere kruisbloemigen worden eitjes afgezet. We zijn benieuwd op welke planten eitjes worden gevonden en op welke planten er grotere rupsen worden gevonden. Een oproep om op zoek te gaan en je vondsten door te geven.

Het oranje eitje van een oranjetipje op look-zonder-look. Het oranje eitje van een oranjetipje op look-zonder-look.

Voor veel vlinderliefhebbers is het een favoriete vlinder, het oranjetipje. De mannetjes zijn zeer actief en vliegen veel. Door hun fel oranje vleugeltip vallen ze erg op. De vrouwtjes zijn veel minder opvallend, zowel qua gedrag als qua kleur. Ze zijn wit met een zwart vleugelpuntje en lijken dus erg op de zeer algemene koolwitjes. Het oranjetipje heeft maar één generatie per jaar en vliegt van midden maart tot begin mei, een echte voorjaarsvlinder dus. Rupsen zijn vaak erg kieskeurige dieren die alleen kunnen overleven op bepaalde plantensoorten.

Waardplant

De rupsen van het oranjetipje zijn gespecialiseerd op kruisbloemigen, vooral pinksterbloem en look-zonder-look. De planten waarop rupsen groot kunnen worden noemen we waardplanten. In een natuurbericht werd de pinksterbloem nog even flink in het zonnetje gezet, mede om het oranjetipje. Hoewel pinksterbloem en look-zonder-look de belangrijkste zijn, worden er ook eitjes afgezet op andere kruisbloemigen. We zijn benieuwd op welke planten eitjes van het oranjetipje worden gevonden en vooral ook op welke plantensoorten grotere volgroeide rupsen worden aangetroffen. Dat betekent namelijk dat die plant ook daadwerkelijk tot nieuwe vlinders kan leiden.

Oranjetipje: links een mannetje, midden een vrouwtje en rechts een rups op het hauwtje (zaad) van look-zonder-look. Oranjetipje: links een mannetje, midden een vrouwtje en rechts een rups op het hauwtje (zaad) van look-zonder-look.

Oranje eitjes

Het eitje van het oranjetipje lijkt erg op de eitjes van andere koolwitjes en ook die zetten eitjes af op kruisbloemigen. Gelukkig verkleuren de eitjes van het oranjetipje binnen een dag naar oranje en dan zijn ze onmiskenbaar. De eitjes van andere witjes blijven wit. Als je een vrouwtje het eitje ziet afzetten, weet je natuurlijk zeker om welke soort het gaat, maar als je alleen maar een wit eitje vindt, blijft het onzeker welke vlinder deze heeft afgezet. Wel zet het vrouwtje van het oranjetipje haar eitjes vaak op of vlakbij de bloemknoppen af, de andere witjes vaak op bladeren en verder van de bloem af.

Tel mee!

We vragen iedereen om de komende weken op te letten of je oranjetipjes eitjes af ziet zetten en om op zoek te gaan naar oranje eitjes. De grootste kans heb je op pinksterbloem en look-zonder-look in de buurt van bomen en struiken. Als je daar begint en oranje eitjes vindt heb je een mooi zoekbeeld om ook op andere kruisbloemigen te gaan zoeken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om witte krodde, bosveldkers, ruige scheefkelk, gewone raket, maar ook raapzaad en koolzaad, herderstasje, damastbloem en judaspenning zijn kandidaten. We zijn benieuwd op welke planten de eitjes worden afgezet en op welke planten ook grote, volgroeide rupsen worden aangetroffen. Geef je meldingen, liefst met foto, door via de invoerportalen zoals Waarneming.nl of Telmee.

Witjes? Koolwitjes?

Benieuwd naar hoe je witjes kan onderscheiden?

Lees verder

2024 AnthocharisCardamines eitje KarsVeling Natuurbericht Oranjetipje