Nieuwsbericht

Opening Vlinderommetje in Zuidwolde

maandag 7 november 2011

Tijdens de natuurwerkdag op zaterdag 5 november is door gedeputeerde Munniksma van de Provincie Drenthe in Zuidwolde het Vlinderommetje officieel geopend.

Meer dan vijftig mensen waren zaterdag 5 november naar de rotonde in Zuidwolde getogen om daar aan het werk te gaan in de natuur. Er werd gehakt, gekapt, gezaagd en getrokken om berken en dennen uit het heideveld te verwijderen. Het heideterrein bij de rotonde maakt deel uit van het Vlinderommetje, een natuurwandelroute, die zaterdag officieel is geopend door de heer Munniksma, gedeputeerde van de provincie Drenthe. Hij prees de Natuurvereniging Zuidwolde voor dit geweldige initiatief en hoopte dat hierdoor veel mensen van de mooie natuur rond Zuidwolde gaan genieten.
Het Vlinderommetje is een wandelroute rondom Zuidwolde, waar de wandelaars informatie krijgen over de natuur die er te zien is. Vlinders nemen daarbij een belangrijke plaats in, want die zijn rondom Zuidwolde volop te vinden. Ook de schitterende vlindertuin, met een populatie van het kroonjuweel de sleedoornpage, is uiteraard opgenomen in de route. De route is tot stand gekomen met steun van de gemeente Zuidwolde en Tennet.

Hier wat informatie van de natuurwerkgroep over de route:
De totale lengte is bijna 8 kilometer, maar je kunt overal aan de rand van het dorp de route oppakken en weer verlaten. De route begint bij de Vlindertuin en loopt langs de westrand die sinds een paar jaar ecologisch wordt beheerd, wat een spectaculaire groei van het aantal bijzondere plantensoorten heeft opgeleverd. Verder gaat de route door Landschapspark Middelveen en langs de Slagendijk: ook prachtige gebieden met een enorme rijkdom aan planten en insecten en andere dieren. Vervolgens gaat het via de weilanden achter de industrieweg langs richting de nieuwe rotonde en dan verder langs Thijinge en achter de Boslaan langs richting Steenbergen. Vervolgens door het Faliebergbos en langs het kerkhof weer naar de vlindertuin. De route is aangegeven met speciale routepaaltjes en aan de route zijn op 4 plekken informatieborden neergezet met informatie over planten en insecten, over zoogdieren, vogels en over paddenstoelen. Verder zijn er langs de route natuurlijk banken en tafels”. Voor meer informatie bezoek de website van het Vlinderommetje.

wandelen Zuidwolde