Nieuwsbericht

Oranjetipje blijft zitten waar hij zit (en verroert zich niet)

dinsdag 31 maart 2015

Vorig jaar hadden we een erg warm voorjaar. De hele natuur was vele weken eerder dan normaal. Ook voor vlinders gold dat. In maart 2014 waren er al bijna 800 meldingen van het oranjetipje. Nu blijven ze nog in de pop.

Het begon nog wel redelijk, want begin maart was het regelmatig zonnig en ook kwam de temperatuur af en toe boven de tien graden. Op die dagen werden de vlinderoverwinteraars actief en zagen we veel meldingen van citroenvlinder en kleine vos op Waarneming en Telmee. Ook kwamen de eerste popoverwinteraars in maart tevoorschijn. De laatste weken echter is het somber, grijs, nat en koel weer en worden er nog maar erg weinig dagvlinders gezien. Het klein koolwitje is van de soorten die als pop hebben overwinterd het meest gemeld, maar de 50 vlinders staan in geen verhouding tot de bijna 1200 die in maart 2014 al waren gezien. Het boomblauwtje was vorig jaar om deze tijd al 225 maal doorgegeven en nu staat de teller op een schamele 3. Ook de 13 waargenomen bont zandoogjes vallen in het niet als je vergelijkt met de meer dan 200 vorig jaar.

Het oranjetipje is nog helemaal niet gezien dit jaar, terwijl er vorig jaar bijna 800 meldingen waren van in totaal meer dan 1300 vlinders. De vergelijking met vorig jaar is verleidelijk, maar niet helemaal verantwoord, want 2014 was heel afwijkend van normaal. Hoewel door de klimaatverandering de oranjetipjes de laatste jaren wel een week of twee eerder tevoorschijn komen dan pakweg 30 jaar geleden is maart wel erg vroeg. De top van de vliegtijd van dit voorjaarsvlindertje ligt zo rond 15-20 april. Vroeger was het oranjetipje een echte Koninginnedagvlinder. Op 30 april werden er vaak veel doorgegeven. Naast dat de soort dan het meeste aanwezig was is het ook een dag dat veel vlinderaars op pad waren en de oranjetipjes dus ook zagen en doorgaven. Het oranjetipje is een echte voorjaarsvlinder die maar één generatie heeft. De mannetjes zijn erg opvallend met hun oranje vleugelpunt. De vrouwtjes hebben geen oranje en lijken wel op de ook veel aanwezige koolwitjes. Ze zijn nu nog als pop aanwezig, maar zodra er zonnige dagen komen met zachtere temperaturen zullen ze massaal uit de pop komen. Misschien dat de piek nu op Koningsdag valt.

Oranjetipje pop waarnemingen