Nieuwsbericht

Over oranje en bruine zandoogjes

donderdag 1 juli 2010

Bruine en oranje zandoogjes lijken best veel op elkaar, en worden dan ook regelmatig verward. Vandaar even een korte opfriscursus.
In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen beide soorten.

Sommige waarnemers willen zich graag tot de stippen op de voorvleugel beperken (een=bruin zandoogje, twee=oranje zandoogje), maar dat is geen constant kenmerk en gaat dus regelmatig fout. Ter illustratie ziet u bovenaan een foto van een bruin zandoogje met twee witte stippen op de voorvleugel. Let op alle kenmerken, dan komt u er eigenlijk altijd wel uit. Meer foto’s vindt u op vlindernet:
Bruin zandoogje
Oranje zandoogje

Nog een verschil: terwijl het bruin zandoogje in vrijwel het hele land talrijk en algemeen is, is het oranje zandoogje beperkt tot het zuiden, het noordoosten en de Waddeneilanden (zie kaartje hierboven). In grote delen van Midden Nederland komt hij niet voor. Ook vliegt het bruin zandoogje duidelijk eerder dan het oranje zandoogje (zie grafiek met gegevens uit het Landelijk Meetnet Vlinders): als het bruin zandoogje begin juli zijn piek al bereikt, begint het oranje zandoogje net. Overigens is het bruin zandoogje dit jaar twee weken later dan normaal (blauwe lijn in grafiek), en liggen de aantallen (nog) lager dan normaal begin juli.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).

Voor het verspreidingskaartje is gebruik gemaakt van alle gegevens uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Hierin zitten o.a. alle waarnemingen die zijn doorgegeven via Landkaartje, de Natuurkalender en telmee.nl. Als u waarnemingen heeft doorgegeven via waarneming.nl zult u die niet vinden, omdat waarneming.nl nog geen waarneming doorlevert aan de NDFF. De Vlinderstichting hoopt dat GaN en waarneming.nl snel tot overeenstemming hierover komen.