Nieuwsbericht

Pimpernellen voor blauwtjes

maandag 20 september 2010

Bij Posterholt zijn zaterdag 500 grote pimpernellen aangeplant. Deze plant is de enige voedselplant voor het zeldzame donker pimpernelblauwtje. Met deze actie wordt het leefgebied, op de enige vindplaats van deze vlinder in Nederland, versterkt.

Het donker pimpernelblauwtje was verdwenen uit Nederland. In 2002 vestigde deze Europees beschermde soort zich weer in de omgeving van Posterholt in het Roerdal. De vlinder heeft zich hier tot nu toe goed gehandhaafd. Door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) is, in samenwerking met De Vlinderstichting, een beschermingsplan gemaakt. Een van de doelen in dit plan is om de enige waardplant van het donker pimpernelblauwtje, de grote pimpernel, uit te breiden. Afgelopen zaterdag werden, door leerlingen van basisschool De Draaiende Wieken uit Posterholt, medewerkers van DLG en De Vlinderstichting, vlinderliefhebbers uit de omgeving en uit het nabijgelegen Duitsland en omwonenden, 500 grote pimpernellen geplant in de rand van een graslandperceel vlakbij de huidige vliegplaats. Deze actie was onderdeel van de festiviteiten rond het 75-jarig bestaan van DLG.

Het donker pimpernelblauwtje is zeer zeldzame vlinder in Nederland, die alleen nog in het Roerdal voorkomt. Het is een echte specialist. Het donker pimpernelblauwtje is altijd dicht bij zijn waardplant, de grote pimpernel, te vinden. Alleen op deze plant worden de eitjes afgezet, en daarnaast is het de enige nectarbron voor deze vlinder. Bijna drie weken lang leeft het rupsje van de zaden op de plant. Dan verlaat de rups de plant en laat zich door werksters van de gewone steekmier of de moerassteekmier meenemen naar het mierennest. Daar blijft de rups tien maanden lang. Na de winter verpopt de rups in het mierennest en in juli kruipt de nieuwe vlinder uit de pop en verlaat het mierennest onder de grond. Op de plekken waar de planten zijn neergezet is natuurlijk eerst gekeken of ook de juiste mierensoorten wel aanwezig zijn. Hopelijk breidt het pimpernelblauwtje zich door deze actie verder uit.