Nieuwsbericht

Populatie zwart weeskind in het Dinkeldal

vrijdag 14 augustus 2009

Afgelopen dinsdag- en woensdagavond, 11 en 12 augustus 2009, hebben Leo Hassing en Marc Bulte nachtvlinders geïnventariseerd op diverse plekken in het Dinkeldal in Twente. De grote verrassing van deze nachtvlinderavonden was de vondst van een populatie van het zwart weeskind (Mormo maura).

Tot nu toe gingen we er van uit dat het zwart weeskind alleen in Zuid-Limburg enkele populaties had en dat er op diverse andere plekken in het land af en toe een zwerver werd waargenomen. Het blijkt nu echter dat deze soort ook een vaste populatie heeft in het Dinkeldal. Op zes verschillende locaties werden maar liefst 22 exemplaren aangetroffen op smeer. Behalve het zwart weeskind werden onder andere ook diverse exemplaren van het rood weeskind (Catocala nupta) en het zeer zeldzame karmozijnrood weeskind (Catocala sponsa) waargenomen. Op de foto hiernaast zijn alle drie de waargenomen soorten weeskinderen te zien op dezelfde smeerplek.