Nieuwsbericht

Proef injecteren vertimec in eiken verboden

donderdag 16 april 2020

Vorige week heeft De Vlinderstichting een bezwaar ingediend tegen de ontheffing die was verleend om het middel Vertimec te injecteren in eiken. Wij kunnen gelukkig melden dat de ontheffing die men had gekregen voor een proef hiermee is ingetrokken.

Vertimec heeft met de werkzame stof Abamectine. Dit middel blijft ten minste zes maanden aanwezig in de eik en doodt die periode alle dieren die van het blad eten of met het stuifmeel in aanmerking komen. Afgezien van het feit dat dit al heel erg is is er hierdoor ook minder voedsel beschikbaar voor bijvoorbeeld vogels.

Jurriën van Deijk, projectleider bij De Vlinderstichting: "Het insecticide Vertimec wordt rechtstreeks in de sapstroom gebracht. Zo wordt het middel door de hele boom verspreid en komt het in het blad terecht, waar het zeker enkele maanden giftig blijft. Alle beestjes die van dit blad eten gaan hieraan dood. Afhankelijk van de periode dat Vertimec actief is kan het ook nog in het stuifmeel terecht komen, waaraan ook de bestuivers, zoals vlinders en bijen, dood gaan. Dat mag niet gebeuren."

Breed verzet

Nadat het bezwaarschrift was ingediend bleek dat er breed verzet was tegen de toepassing van het middel. Er kwamen veel reacties op. In de eerder verleende ontheffing werden zes gemeenten genoemd waar de proef zou plaatsvinden en we hadden aan de colleges van die gemeenten ook een brief met onze bezwaren gestuurd. Het bleek dat, in ieder geval in vier van de gemeenten, er geen medewerking was toegezegd. In sommige gevallen waren de gemeenten, voor zover bekend, niet eens benaderd om deel te nemen. 

Ontheffing ingetrokken

Op 15 april heeft de organisatie die de ontheffing verleent, het CTGB, besloten om die ontheffing, met onmiddellijke ingang, toch in te trekken. Omdat het middel nu als een gewasbeschermingsmiddel werd gezien werd er breder gekeken naar de effecten op het milieu en andere diersoorten die erdoor zouden worden geschaad.

Natuurlijke vijanden

De Vlinderstichting blij dat de proef nu geen doorgang zal vinden. De eikenprocessierups kan problematisch zijn, maar de bestrijding ervan mag niet zover gaan dat de hele biodiversiteit in eiken wordt aangetast. We zijn voorstander om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren. Daarmee zullen we de soort niet kwijtraken, maar daardoor kan wel het plaagvormig voorkomen worden tegen gegaan.

Belangrijke voedselbron

Eiken zijn van essentieel belang voor veel insecten, zoals de eikenpage Eiken zijn van essentieel belang voor veel insecten, zoals de eikenpage

Onze inheemse eik is een boomsoort met een gigantisch hoge biodiversiteit. Er leven alleen al meer dan honderd soorten nachtvlinders van. De rupsen daarvan zijn een zeer belangrijke voedselbron voor onder andere een grote groep vogels, zoals mezen. En wist je dat eiken ook bloeien? Wanneer ze dat doen worden ze voor het stuifmeel bezocht door verschillende soorten bijen. De eik is dus een hele waardevolle boomsoort voor de biodiversiteit. 

Beheersing die niet schadelijk is

Een natuurlijker systeem kan op een minder schadelijke manier helpen bij de beheersing van de eikenprocessierups. Beheer (de bermen) ecologisch, hang nestkastjes op voor mezen, haal tegels uit je tuin om inheemse planten terug te zetten en help zo de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en tegelijk de soortenrijkdom in de natuur.

 

Meer over natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups

bescherming bestrijdingsmiddelen Eikenprocessierups