Nieuwsbericht

Roesje op TV

donderdag 8 januari 2009

Afgelopen dinsdagavond 6 januari werd in de televisieuitzending van VARA Vroege Vogels aandacht besteed aan het roesje.

Overwinteren
Het roesje (Scoliopteryx libatrix) is een soort die als vlinder overwintert. Hij maakt daarvoor gebruik van beschutte plekken in bijvoorbeeld schuren, bunkers, mergelgroeven, vochtige tunnels en kelders.

Herkenning
Het roesje is stevig gebouwd en heeft een brede voorvleugel die in rust tamelijk vlak ligt en een krom gebogen vleugelpunt heeft. De achterrand van de voorvleugel heeft diep ingesneden kartels. De voorvleugel is grijsachtig bruin met een roze of paarsachtige tint en is bestrooid met kleine donkere vlekjes. Kenmerkend zijn de oranje met geel gespikkelde veeg die over de vleugel loopt en de opvallende witte stippen. Op het oranjebruine borststuk is een korte kuif zichtbaar en het mannetje heeft geveerde antennen.

Gewone soort
Het roesje is een gewone soort die verspreid over het hele land voorkomt. Hij leeft vooral in open loofbossen, struwelen, moerassen, heiden, parken en tuinen. Op dit moment staat het roesje ook als Aandachtssoort op Vlindernet.

Bunker in Noord-Holland
De televisieopnamen van de overwinterende roesjes zijn gemaakt in een bunker in de duinen in Noord-Holland. Benieuwd naar de uitzending? Op de website van VARA Vroege Vogels kunt u de uitzending (nog eens) bekijken.