Nieuwsbericht

Samenwerking Libellen bekrachtigd

dinsdag 6 maart 2012

Tijdens de drukbezochte Libellen studiedag op 3 maart hebben EIS Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL) en De Vlinderstichting een nieuwe samenwerkings-overeenkomst ondertekend. Doel is het bevorderen van onderzoek naar libellen en de bescherming van deze soortgroep.

Er zijn afspraken gemaakt over de taakverdeling daarbij en het gebruik van de databank van libellenwaarnemingen (ondergebracht in de Nationale Databank Flora en Fauna). EIS en De Vlinderstichting hebben bovendien een jaarlijkse financiële bijdrage aan de NVL toegezegd. De overeenkomst is aangegaan voor de komende drie jaar.

libel NDFF Vlinderstichting