Nieuwsbericht

Sierlijke witsnuitlibel plant zich weer voort in Nederland

donderdag 27 mei 2010

Op 15 mei dit jaar werd tijden een excursie een pas uitgeslopen mannetje sierlijke witsnuilibel gevonden. Dit betreft de eerste zekere voortplanting van de soort sinds 1961.

Libellenliefhebbers hebben de laatste jaren niet te klagen over leuke vondsten. Zo hebben we de afgelopen jaren prachtige soorten als oostelijke witsnuitlibel, gaffelwaterjuffer en kleine tanglibel kunnen verwelkomen.

Ook de sierlijke witsnuitlibel liet zich de laatste jaren een paar keer bekijken. Zo werd in 2006 eerst een mannetje en later zelfs een tandem waargenomen bij de ENCI-vijver. Helaas lijkt het er op dat de soort zich hier niet heeft gevestigd. Sindsdien zijn er nog een tweetal onbevestigde waarnemingen gedaan, waaronder een mannetje in Friesland en in Zeeland. Twee jaar geleden werd echter een prachtig mannetje gefotografeerd in De Weerribben. Deze waarneming blijkt nu niet op zichzelf te staan. Op 15 mei dit jaar werd tijden een excursie een pas uitgeslopen mannetje gevonden door Eric Janssen. Een absolute climax na de waarnemingen van Donkere waterjuffer en noordse winterjuffer tijdens de excursie! Het larvenhuidje is meegenomen. Dit betreft de eerste zekere voortplanting van de soort sinds 1961. Op de dinsdag 18 mei werd zelfs een tweede larvenhuidje gevonden. Verdere zoekacties door NVL-leden, De Vlinderstichting en Staatsbosbeheer hebben echter tot op heden niets opgeleverd.

Vanwege de kwetsbaarheid van de voortplantingsbiotoop wordt de exacte vindplaats van de larvenhuidjes niet bekendgemaakt. Deze vindplaats is niet vrij toegankelijk voor publiek. Het is natuurlijk wel toegestaan om De Weerribben per boot te bezoeken op de toegestane vaarroutes. Het is vermoedelijk het meest kansrijk om rustig varend de bladeren van waterlelies af te zoeken. We willen een ieder die middels een boottochtje een gokje wil wagen dringend verzoeken zich aan de regels van het gebied te houden. Op dit moment worden de ontwikkelingen op de voortplantingslocatie zorgvuldig gevolgd. Als blijkt dat er meerdere dieren aanwezig zijn, zal geprobeerd worden om, in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, een excursie te organiseren. We hopen dat dit het begin is van meer sierlijke witsnuitlibellen in De Weerribben.