Nieuwsbericht

Sierlijke witsnuitlibel terug in Nederland

maandag 23 mei 2011

Het is ongeveer anderhalve week geleden dat tijdens een zoektocht van Theo Muusse en Gert Veurink in De Weerribben vier mannetjes en een eiafzettend vrouwtje van de sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis werden waargenomen. Zoals wellicht bekend werd in 2010 al een vers uitgeslopen exemplaar ontdekt en werden later nog twee huidjes gevonden. Vanwege de grote hoeveelheid geschikte habitat is er in 2010 al verschillende keren tevergeefs gezocht naar deze specialistische soort. Het vermoeden dat hier een (kleine) populatie aanwezig zou moeten zijn is nu inmiddels door de zoektocht van Theo en Gert bevestigd.

Het is sinds de jaren 60 niet meer voorgekomen dat er meer dan twee exemplaren tegelijk te zien waren in Nederland. Het is dus dubbel mooi om deze soort weer op de Nederlandse lijst terug te hebben. Bovendien hebben we met de terugkomst van deze soort onze vijf Nederlandse soorten witsnuitlibellen weer compleet.
Afgelopen weken is opnieuw gezocht naar de sierlijke witsnuitlibel en werden op enkele andere plaatsen ook exemplaren aangetroffen. Verder werden enkele larvenhuidjes van de soort gevonden. Een mooie bevestiging dat de soort een populatie heeft in de Weerribben.

De sierlijke witsnuitlibel is een in Europa strikt beschermde soort met een notering op de Habitatrichtlijn. Behalve dat met een populatie van deze bijzondere soort de Weeribben zijn status als bijzonder libellengebied waarmaakt, is het ook een extra duwtje in de rug om de bescherming van de Weerribben op en top te houden.