Nieuwsbericht

Slecht jaar voor de heivlinder

woensdag 18 augustus 2010

Het gaat al jaren slecht met de heivlinder. Eerst leek het in de duinen wel mee te vallen, maar inmiddels zijn de aantallen daar ook flink gedaald. Dankzij de vrijwilligers die hun tellingen online aan het Landelijk Meetnet Vlinders doorgeven, kunnen we nu al kijken hoe het met deze soort gaat in 2010.

En dat is niet zo best. De grafiek laat zien dat het gemiddeld aantal per telling flink onder het gemiddelde ligt. Vermoedelijk is de droogte van juni en juli een belangrijke oorzaak. Daardoor bloeide de struikhei, de belangrijkste nectarplant van de heivlinder, slecht, en was er weinig te drinken.

De heivlinder is een van de laatste vlinders die in de zomer gaat vliegen. Pas medio augustus bereikt de soort zijn maximum. Zoals de naam al aangeeft is het een typische vlinder van heidevelden, maar ook in de duinen kun je hem op veel plekken zien. Als de vlinder op de grond zit en zijn vleugels sluit, dan is hij nauwelijks te zien, zo goed is hij gecamoufleerd (zie foto). Daarbij draait de vlinder dan ook nog eens zo, dat hij geen schaduw werpt: hij gaat met zijn hoofd in de richting van de zon zitten. En zo kan het dan ook gebeuren dat je over de hei of door het duin loopt, en er ineens een vlinder onder je voeten wegspat, die een eindje verderop weer gaat zitten. En als je hem niet heel goed in de gaten hebt gehouden, vind je hem ook niet zo maar terug.

Al nemen de aantallen heivlinders inmiddels af, u kunt ze nog steeds vinden. Zoek een droge heide in de buurt of ga naar de duinen. Het wordt mooi weer het komende weekend, dus wellicht heeft u prijs.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).
Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting