Nieuwsbericht

Spectaculaire vondst: iepenpage in Amsterdam

zondag 31 juli 2016

In Amsterdam is een populatie ontdekt van de zeer zeldzame iepenpage. Niet in het Amsterdamse Bos of in een mooi stukje natuur, maar op de oprit van de rondweg A10. Volgend jaar moet blijken of de soort wellicht op nog meer locaties in de hoofdstad te vinden is.

De iepenpage was tot een jaar of wat geleden maar bekend van een enkele locatie in Heerlen en Kerkrade in Limburg. Er waren nog wel wat incidentele meldingen uit Nijmegen en Eindhoven, maar zoektochten om de soort daar te vinden leverden niets op. In het kader van de campagne Tienvoor12 van De Vlinderstichting werd er extra aandacht besteed aan deze uiterst zeldzame vlinder. Albert Vliegenthart, projectleider bij De Vlinderstichting en verantwoordelijk voor de iepenpage: “We zijn heel gericht gaan zoeken in Zuid-Limburg en met veel vrijwilligers en een grote tijdsinvestering bleek dat de iepenpage op veel meer plekken voorkwam dan we dachten. Bovendien leek het er op dat de soort voorkeur had voor de randen van leemgronden. Toen we met dat zoekbeeld weer op pad gingen werden er nog meer locaties ontdekt.”. Na uitgebreid onderzoek in Limburg en de Achterhoek, waar de soort ook bleek voor te komen, is dit jaar Eindhoven geïnventariseerd. Het blijkt dat de soort ook daar en verspreid door de stad aanwezig was. Buitengewoon verassend was dat er vorige week ook uit Amsterdam een melding kwam.

Tijdens het verspreidingsonderzoek naar eikenpages, die net als de iepenpage zich ook veel in boomkronen ophoudt, ontdekte Edo Goverse op 18 juli ineens pages die in de top van een groepje iepen vlogen. Toen hij de waarneming doorgaf kwam de vraag vanuit De Vlinderstichting of hij zeker was van de determinatie. Edo: “En dan vraagt De Vlinderstichting of we foto’s willen maken, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Die vlinders zitten hoog in de boom en je ziet ze vooral vliegen. Gaan ze toch even zitten dan is dat bijna altijd onder of achter een blad.” Edo informeerde stadsecoloog Geert Timmermans om de situatie beter in beeld te brengen. Gelukkig werd het beter weer en konden inderdaad foto’s en filmpjes worden gemaakt. De determinatie was correct: Iepenpage in Amsterdam!
De locatie is niet echt voor de hand liggend, want het gaat om iepen die staan op een oprit naar de rondweg A10, niet de meest idyllische plek dus. Met deze vondst in Amsterdam, dat bekend staat als de iepenstad van Europa, is het niet onmogelijk dat hier de grootste populatie van Nederland zit. Ten tijde van de iepziekte zijn de iepen in een gordel rondom Amsterdam gekapt om te voorkomen dat de ziekte de stad trof. Dat heeft succes gehad. Volgens Stadsecoloog Geert Timmermans staan er momenteel zo’n 70.000 iepen geregistreerd in de stad.

Iepenpage TienVoor12 waarnemingen