Nieuwsbericht

Stimulerende en leerzame puzzeldag

maandag 21 januari 2013

Afgelopen zaterdag 19 januari waren 45 mensen naar het kantoor van De Vlinderstichting getogen voor de vlinder- en libellenfotopuzzeldag. Er zijn zeer veel foto’s bekeken en op naam gebracht door gezamenlijk puzzelen.

Voor mensen die hadden gedacht dat ze hun foto’s even door een expert op naam zouden kunnen laten brengen zou het teleurstellend zijn geweest, want dat was niet de bedoeling van deze dag. Het ging vooral om het samen puzzelen en overleggen. Waar letten we op bij deze vlinder, hoe kunnen we, met de beschikbare boeken, zo snel mogelijk bij de juiste soortnaam komen. En het werkte bijzonder goed, want uren achtereen zaten de aanwezigen gebogen over de gidsen en tuurden ze naar de groot geprojecteerde vlinder en libellen. Het werd duidelijk dat je niet elke foto, al is hij nog zo scherp, van een naam kunt voorzien. Voor sommige soorten is het essentieel dat je zowel van de boven-, als van de onderzijde foto’s hebt en soms gaat het voor de uiteindelijke keuze tussen twee verwante soorten om een heel klein kenmerk. Als dat net niet op de foto te zien is zal er geen zekere determinatie zijn.

Er werd levendig gediscussieerd en toen om half vier de borrel begon moesten de mensen met geweld tot stoppen van puzzelen gedwongen worden. Tijdens het drankje achteraf kon gelukkig nog wel genoten worden van vlinders en libellen, want er werden in de kantine continu plaatjes vertoond van soorten uit allerlei landen en soortgroepen. De puzzeldag was natuurlijk bedoeld om soorten op naam te brengen en om te leren hoe je dat het beste kunt doen, maar ook om de binding tussen De Vlinderstichting en haar enthousiaste vrijwilligers te verstevigen. Ook die laatste doelstelling is zaterdag gelukkig ruimschoots gehaald.

Puzzeldag Vlinderstichting vrijwilligers