Nieuwsbericht

Tauvlinder of keizersmantel?

woensdag 9 mei 2012

Elk voorjaar is het weer raak. Dan worden er eind april, begin mei keizersmantels, grote vossen en grote parelmoervlinders gemeld uit de bossen van de Veluwe, het Rijk van Nijmegen en Zuid-Limburg. De waarnemers worden misleid.

Tauvlinder

Het is zeer voorspelbaar, maar veel waarnemers reageren bij navraag hetzelfde: “Nee, ik heb hem niet zien zitten, want hij vloog steeds maar”. Vaak wordt daaraan toegevoegd: “Het kan gewoon niets anders geweest zijn”.
 
Vrijwel altijd blijkt het toch te gaan om de tauvlinder, een nachtvlinder. Vreemd is de vergissing niet, want vliegend lijkt een tauvlinder sprekend op een grote oranje dagvlinder en dan denk je direct aan de keizersmantel. De ronde zwarte stippen op de vleugel, die onderscheidend lijken, vallen bij een vliegende tauvlinder niet erg op.

De mannetjes van de tauvlinder zijn overdag actief en vliegen veel door en langs de bossen. De soort komt niet overal in Nederland voor, maar in de buurt van beukenbossen op de Veluwe, bij Nijmegen en in Zuid-Limburg heb je op zonnige dagen eind april en begin mei een grote kans hem tegen te komen, juist omdat hij zo opvallend rondvliegt. De vrouwtjes worden veel minder opgemerkt, want die zijn vooral actief in de schemering.
 

Grote vos

Een andere oranje vlinder die nu te zien is, is de grote vos. Deze vlinder is officieel verdwenen uit ons land, maar is dit voorjaar wel regelmatig gezien. De grote vos overwintert als vlinder en is ook normaal gesproken in het voorjaar actief. Veel van de waarnemingen zijn trouwens vergezeld van een foto en daaruit blijkt dat het inderdaad om deze zeldzaamheid gaat. Waarnemers die de vlinder alleen maar vliegend hebben gezien moeten zich dus wel goed realiseren dat het in genoemde regio's (op de Veluwe, bij Nijmegen en in Zuid-Limburg) goed om een tauvlinder zou kunnen gaan.
 

De andere soorten die wel worden genoemd zijn in begin mei nog niet mogelijk. Keizersmantel en grote parelmoervlinder zijn nu nog niet aanwezig, maar vliegen pas vanaf eind juni. De tauvlinder is nog actief tot eind mei.

Let tot die tijd dus goed op als u naar vlinders op zoek bent in de bossen! Geef uw waarnemingen aan ons door via Telmee.nl of Waarneming.nl

GroteParelmoervlinder GroteVos Keizersmantel Tauvlinder