Nieuwsbericht

Teken de petitie tegen vernietiging Kackars vlinderparadijs.

donderdag 1 april 2010

De Kaçkar Bergen in Turkije is buitengewoon rijk aan vlinders. In het gebied worden grootschalige bouwactiviteiten gepland. De vlinderstand zal sterk negatief beïnvloed worden door de geplande bouw van hydro-elektrische centrales. Er is een online petitie om hiertegen te protesteren.

De Kaçkar Bergen bij Yusufeli, in het noordoosten van Turkije, zijn een hotspot in een hotspot. Het heeft de hoogste biodiversiteit in het Turkse deel van de internationaal erkende Kaukasus Global Biodiversity Hotspot (zie biodiversityhotspots). Op slechts 1.800 km2 zijn er niet minder dan drie verschillende klimaatzones en een breed scala van hoogtes. Dit levert een unieke mengeling van verschillende vegetaties en een hoge soortendiversiteit, met inbegrip van bruine beren, Kaukasisch korhoen en 28 endemische plantensoorten. Het meest verbluffende is de soortenrijkdom van de vlinders, niet minder dan 201 soorten dagvlinders zijn hier te vinden. Dat is meer dan de meeste Europese landen en meer dan 50% van de 380 soorten in heel Turkije.Helaas wordt dit vlinderparadijs bedreigd. Er zijn ver ontwikkelde plannen voor een reeks van hydro-elektrische dammen en oppervlaktewater omleiding in het hele gebied. Dit zal de vlinderrijkdom sterk negatief beïnvloeden.

Het sterkst getroffen worden uiteraard lage delen en de waterlopen, maar ook het omliggende landschap zal worden beïnvloed. Tunnels zullen worden gegraven om het water in pijpen door de bergen te leiden, elektrische centrales gebouwd, masten worden geïnstalleerd en servicewegen moeten worden gebouwd om de bouw en het toekomstige onderhoud mogelijk te maken. Deze gebieden zullen onmiddellijke hun rijke vlinderbevolking verliezen, maar de rest van het gebied zal versnipperd raken. Via een online-petitie kunt u de Turkse overheid oproepen te stoppen met deze onomkeerbare maatregelen en een serieus begin te maken met de bescherming van de rijke planten- en dierenwereld in de Kaçkar. Ga daarvoor naar petitie savekackars.

Turkije