Nieuwsbericht

Tel alle vlinders in uw tuin!

donderdag 18 maart 2010

Doe mee aan de maandelijkse vlindertelling

Op de eerste zonnige en minder koude dagen komen de dagvlinders massaal uit hun overwintering. Met name citroenvlinder en kleine vos zijn veel gemeld: op 17 en 18 maart werden al meer dan 150 citroenvlinders en 100 kleine vossen gezien! Ook gehakkelde aurelia, dagpauwoog en atalanta werden al actief. Vindt u het ook leuk de vlinders in uw tuin te tellen? Via www.vlindermee.nl kunt u iedere maand al uw tuinvlinders doorgeven.

Door de vlinders in je tuin te tellen, kun je meten hoe het met de natuur in je omgeving is gesteld. Meedoen is eenvoudig: je kan op de website www.vlindermee.nl per maand het grootste aantal doorgeven dat je van elke soort in je tuin waarnam. Ook als er weinig of geen vlinders vliegen mag je dit melden.

Kijk regelmatig naar de vlinders in je tuin (bijvoorbeeld 1 keer per week). Het handigst is om een lijstje klaar te hebben liggen waarop per keer dat geteld wordt de vlinders worden genoteerd. Als je een vlinder ziet bepaal je welke soort het is (klik hier voor meer informatie over vlinders).

Registreer je eenmalig als maandelijkse vlinderteller of gebruik, als je al hebt meegedaan, je inloggegevens van de tuinvlindertelling. Voer aan het eind van iedere maand het maximale aantal exemplaren dat je hebt gezien in. U kunt iedere maand de waarnemingen online doorgeven of een papieren formulier gebruiken. Het maakt niet uit of je de vlinders op een bloem hebt gezien of al fladderend door de lucht. Belangrijk is wel dat je niet 2 keer dezelfde vlinder telt. Daarom schrijf je alleen het grootste aantal vlinders op die je op eenzelfde moment hebt gezien.

Een voorbeeld:
In week 12 zie je
* 14.00 uur: 1 dagpauwoog en 2 kleine vossen
* 15.30 uur: 5 dagpauwogen en 1 atalanta

In week13 zie je
* 11.00 uur: geen vlinders
* 14.00 uur: 3 dagpauwogen en 2 kleine vossen
Op het telformulier vul je in: 5 dagpauwogen, 1 atalanta en 2 kleine vossen. Dit is immers van elke soort het grootste aantal dat je tegelijkertijd zag. Het is dus niet de bedoeling dat je alle vlinders optelt!

Op deze manier ben je al waarnemer van de populaties van tuinvlinders en draag je bij aan een betere kennis van de natuur. Tegelijk ontdek je meer van de rijkdom van je eigen tuin!

Ga naa www.vlindermee.nl en doe mee aan de tuinvlindertelling