Nieuwsbericht

Tot 1 juni nog Idylles aanmelden in Zuid-Holland

maandag 29 mei 2017

Nog twee dagen staat de inschrijving open voor de eerste serie idylles die in Zuid-Holland zullen worden aangelegd. Idylles zijn bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen. Woon je in Zuid-Holland? Heb je een mooie plek voor een idylle? Zijn er veel mensen bij betrokken? Meld die plek dan nu nog aan!

In idylles geen carnavalsmengsels, maar ingetogen, inheemse meerjarige begroeiing (foto: Kars Veling) In idylles geen carnavalsmengsels, maar ingetogen, inheemse meerjarige begroeiing (foto: Kars Veling)

Meer bloemen nodig

Voor vlinders en bijen is het belangrijk dat er bloeiende planten aanwezig zijn gedurende het hele jaar. Voor vlinders is de nectar nodig om te kunnen vliegen en zich dus te kunnen voortplanten en voor bijen is ook stuifmeel van belang waarmee ze ook hun broed voeden. Vroeger waren er het hele jaar wel bloeiende planten aanwezig. De boerengraslanden waren kleurrijk, de bermen stonden vol bloemen en ook in tuinen was voldoende te halen. Tegenwoordig is dat niet meer vanzelfsprekend. Veel boerengraslanden zijn groen en worden regelmatig gemaaid. Ook veel bermen zijn ongeschikt geworden en sommige tuinen zijn veranderd in stenen vlaktes. Door te zorgen voor meer bloemrijke plekken in de stad, maar ook in het buitengebied kunnen we daar wat aan doen. Financieel gesteund door de provincie Zuid-Holland en Fonds1818 en in samenwerking met de Groene Motor, IVN en Groene Cirkel Bijenlandschap gaan op dertig plekken in Zuid-Holland idylles verschijnen.

Eisen

De inschrijving van de eerste serie eindigt op 1 juni. Uit de aangemelde plekken worden kansrijke geselecteerd en samen met de initiatiefnemers en De Vlinderstichting, worden concrete plannen gemaakt en wordt overlegd met de gemeente om de bloemrijke plek daadwerkelijk van de grond te krijgen. Waar moet een plek aan voldoen om in aanmerking te komen? Het gaat niet om tuintjes, maar om bloemrijk grasland en daarvoor heb je wel een oppervlakte van minimaal 1000 m2 nodig. Het moet ook een plek zijn waar de komende jaren geen ontwikkelingen gepland zijn, want het zou zonde zijn als er al snel op wordt gebouwd. Een ander belangrijke voorwaarde is dat er mensen en organisaties actief bij betrokken zijn. Dat kunnen omwonenden zijn, IVN-ers, imkers of anderen. Zij worden betrokken bij de plannen en zullen ook als de idylle er ligt actief zijn, bijvoorbeeld door bij te houden welke vlinders en bijen er vooromen of in het beheer. Ook na 1 juni kunnen er trouwens locaties worden aangemeld, maar die komen waarschijnlijk pas volgend jaar aan de beurt.

Idylle