Nieuwsbericht

Veel animo voor Hart voor Natuur

zaterdag 19 februari 2011

Veel landelijke en provinciale politici hebben hun steun betuigd aan natuur en landschap in Nederland tijdens de actiedag Hart voor Natuur. Fractievoorzitter Jolande Sap van GroenLinks deelde tijdens de landelijke manifestatie bij Haarzuilens in Utrecht “een rode kaart uit aan het natuurbeleid van het kabinet Rutte voor dit natuurvernietigingsbeleid”. D66 zette symbolisch de bijl in het kabinetsbeleid door met een hakbijl het begrotingskoffertje van het kabinet open te breken. Ze maakte daarmee de noodzakelijke financiële middelen vrij voor een goed natuurbeleid.

In veel provincies zijn politieke debatten gevoerd. In de discussies zeggen veel politieke partijen dat de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) moet doorgaan. Ook sommige provinciale CDA- en VVD-fracties sluiten zich hierbij aan.

Een groot succes was de flashmob op de Dam in Amsterdam. Meer dan 300 mensen vormden hier een groot hart voor natuur. In het centrum van Middelburg is figuurlijk het natuurbeleid van dit kabinet omgekegeld. In Radio Kootwijk overhandigde mountainbiker Patrick Jansen meer dan 1000 handtekeningen voor een Gelders burgerinitiatief voor een goed natuurbeleid aan gedeputeerde Harry Keereweer. De gedeputeerde gaf te kennen dat de mate waarin er nu op natuur bezuinigd wordt veel te ver gaat.