Nieuwsbericht

Veel vlinders in 2013, geen record

maandag 16 december 2013

Een groot deel van de telgegevens uit het Landelijk Meetnet Vlinders is door de vrijwillige tellers ingevoerd en we kunnen de voorlopige balans opmaken. Het afgelopen jaar was goed, maar valt net buiten de top drie van de afgelopen vierentwintig jaar.

Ook zonder alle telgegevens en berekeningen is het duidelijk dat 2013 een prachtige vlinderzomer was. We hebben kunnen genieten van veel mooi zomerweer waarin veel vlinders konden worden gezien. Uit de eerste gegevens zien we inderdaad dat er veel vlinders zijn geteld dit jaar. Zeker als we vergelijken met de afgelopen drie jaar zien we een forse piek. Als we vanaf het begin van het meetnet kijken, dat in 1990 startte, dan komt 2013 op de vierde plaats. Het absolute topjaar was 1995 en ook in 1992 en 2003 werden er per route meer vlinders geteld dan dit jaar. Bruin zandoogje was ook dit jaar weer de meest getelde vlinder. Nu al zijn er, alleen in de 359 routes waarin deze soort voorkomt, al bijna 55.000 doorgegeven. Opvallende tweede plaats wordt ingenomen door het heideblauwtje. Deze Rode Lijst-soort is maar op 34 routes geteld maar toch gaat het hier om 28.262 vlinders. Dat betekent dat er gemiddeld per route (en die is maximaal een kilometer lang) meer dan 830 heideblauwtjes zijn gezien. Het klein geaderd witje staat op de voorlopige derde plaats, met 22.058 vlinders in 374 routes. Het klein koolwitje staat pas op de zevende plek, maar deze is wel op het grootste aantal routes gezien, namelijk 402.

 

Gemiddeld aantal vlinders per telling in 2013

Het absolute topjaar voor vlinders, sinds de start van het meetnet was 1995. In de grafiek zien we de tellingen van toen vergeleken met 2013. We zien dan dat het aantal vlinders in het voorjaar in beide jaren gelijkop loopt. Wij vonden de vlinders in dit voorjaar laat, verwend als we waren na veel warme voorjaren, maar eigenlijk was het ‘late’ voorjaar van 2013 begin jaren negentig een heel normaal voorjaar geweest. Toen vlogen veel soorten al gauw een of twee weken later dan nu. We zien dat vanaf begin juli het aantal zomervlinders in 1995 toch wel flink hoger lag dan dit jaar. En dan moeten we er ook nog eens aan denken dat we dit jaar heel veel heideblauwtjes hadden. Samenvattend: 2013 was een prachtige vlinderzomer, maar 1995 was echt een klasse beter.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van Economische Zaken. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich per e-mail aanmelden bij De Vlinderstichting of 0317 467346).

BruinZandoogje Heideblauwtje KleinGeaderdWitje MeetnetVlinders