Nieuwsbericht

Vlinderatlas West-Friesland gepresenteerd

maandag 13 december 2010

Tijdens de Noord-Hollandse natuurdag op zaterdag 11 december werd het eerste exemplaar van de vlinderatlas van West-Friesland overhandigd aan gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland.

De vlinderwerkgroep van de KNNV Hoorn/West Friesland heeft jarenlang aan deze atlas gewerkt. Het resultaat mag er zijn want het is een bijzonder smaakvol vormgegeven boek geworden met veel informatie over de vlinders in deze streek. Je denkt niet direct aan vlinders als je het over West-Friesland hebt, maar in Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en omgeving is wel degelijk van alles te ontdekken. Het boek is het resultaat van een vlinderkijkactie die van 2002 tot en met 2006 werd gehouden. Alle inwoners werd gevraagd om extra op vlinders te letten en de waarnemingen ervan door te geven. Er was een zoekkaart met daarop de 17 te verwachten vlinders. Van die soorten waren er opvallend veel meldingen van de argusvlinder, een soort die in een groot deel van Oost-Nederland is verdwenen. Naast de verwachte vlinders waren er ook waarnemingen van bruin blauwtje, oranje luzernevlinder en de dagactieve nachtvlinder kolibrievlinder. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met kaarten, foto’s en speciaal voor deze uitgave gemaakte tekeningen van eitjes, rupsen en poppen. Heeft u interesse, stuur dan een mailtje aan de Vlinderwerkgroep van de KNNV Hoorn/West Friesland.