Nieuwsbericht

Vlinders in april en mei 2009

maandag 15 juni 2009

Met dank aan de tellers van het Landelijk Meetnet Vlinders hebben we een eerste snelle analyse gemaakt van de vlinderstand tot en met 31 mei.

Grote winnaar is natuurlijk de distelvlinder, waarvan er op die 211 routes al 3162 waren doorgegeven. Opvallend is dat 20 routes nog geen distelvlinder melden, maar wellicht moeten die tellers hun gegevens van de laatste twee weken nog invoeren. Gemiddeld zijn er nu dus al meer dan 17 distelvlinders per route gemeld.

Beter dan in 2008
Veel soorten hebben nu een duidelijk beter jaar dan in 2008: distelvlinder, zilveren maan, groentje, bruine vuurvlinder, icarusblauwtje, klein geaderd witje, hooibeestje, argusvlinder, koninginnenpage, groot koolwitje, citroenvlinder en oranjetipje.

Hetzelfde als in 2008
gehakkelde aurelia, klein koolwitje. kleine vos, bont dikkopje, aardbeivlinder, boomblauwtje, bont zandoogje, bruin blauwtje, dagpauwoog, kleine vuurvlinder, atalanta en groot dikkopje.

Slechter dan in 2008
kleine parelmoervlinder en landkaartje.

Natuurlijk is dit een voorlopig overzicht. Pas als we alle data binnen hebben kunnen we een echte vergelijking maken en kunnen soorten nog verschuiven. Toch komt deze lijst wel overeen met de geluiden die we uit het veld van tellers horen.

Kijken we nog een jaartje verder terug naar 2007, wat ook een warm voorjaar had, dan is het verschil niet zo groot. Ongeveer evenveel soorten doen het beter of slechter dan in 2007. Opvallend beter deden het dit jaar zilveren maan, distelvlinder, koninginnenpage, bruine vuurvlinder, groentje en icarusblauwtje. Veel slechter dan in 2007 was het met landkaartje, bruin blauwtje, bont dikkopje en groot dikkopje. Maar ook hier zullen de uiteindelijke indexen ons uiteindelijk meer vertellen.


Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).