Nieuwsbericht

Vlinders NU!

woensdag 10 maart 2010

De Vlinderstichting dringt er bij de programmacommissies van alle politieke partijen in de Tweede Kamer op aan om in de verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan het behoud van de dieren en planten in Nederland.

In een mailing daarover die vandaag is verstuurd, wordt uitgelegd dat de Ecologische Hoofdstructuur van belang is voor vlinders en andere dieren. Maar ook dat alleen de EHS niet genoeg is. Er zal extra aandacht besteed moeten worden aan kwetsbare dieren zoals vlinders, zowel binnen als buiten de EHS. Maatregelen zijn nodig zodat deze dieren zich kunnen handhaven en wellicht weer kunnen uitbreiden. De Vlinderstichting hoopt, dat er in dit jaar van de biodiversiteit meer aandacht voor bedreigde dieren komt in de verkiezingsprogramma´s. Voor het te laat is!