Nieuwsbericht

Vlinders tellen is gezond

donderdag 7 maart 2024

De duizenden vlindertellers weten het al lang, maar nu is het ook wetenschappelijk vastgesteld: vlinders tellen zorgt voor positieve effecten op het welbevinden. Daarnaast zorgt het voor een grotere verbondenheid met natuur en zet het aan tot daadwerkelijke bescherming. Het tellen van vlinders heeft ook emotionele impact, zowel positief als negatief.

Een groep wetenschappers heeft in Groot-Brittannië enquêtes uitgezet onder de deelnemers aan de ‘Big Butterfly Count’. Dit is een vlindertelling waarbij iedereen wordt gevraagd in een periode van drie weken zoveel mogelijk plekken te bezoeken en daar een kwartier lang de vlinders te tellen. Dit doen we ook hier in Nederland bij de Tuinvlindertelling. In de UK gaat het echter niet alleen om tuinen, maar kunnen de tellingen overal plaatsvinden. Deelnemers kregen een vragenlijst direct na de telling en ook nog een keer drie weken erna.

 

Emotionele toestand

Het meedoen aan vlindertellingen vergroot de verbondenheid met de natuur. Het meedoen aan vlindertellingen vergroot de verbondenheid met de natuur.

Direct na de telperiode werd grotere verbondenheid met natuur, verminderde angst en een toename van opmerkzaamheid voor vlinders vastgesteld. Na drie weken bleek verbetering van het welzijn en het meer opletten op de natuur nog duidelijk aanwezig. Ook bleek bij veel vlindertellers dat ze sterke emotionele reacties hadden door die grotere verbondenheid met de natuur. Dat ging enerzijds om ‘negatieve’ emoties van verdriet en bezorgdheid over de afname van het aantal vlinders, maar ook om ‘positieve’ zoals optimisme en hoop.

Burgerwetenschap

Deze laatsten uitten zich met name door het handelingsperspectief. Mensen zagen dat ze, met kleine aanpassingen in hun tuin bijvoorbeeld, al wel wat konden bereiken. Ook nam bij veel respondenten de wil toe om bij terreinbeheerders en gemeenten aan te dringen op aanpassingen in inrichting en beheer. Zo zien we dat ‘burgerwetenschap’, waarbij mensen worden gevraagd gegevens te verzamelen, niet alleen wetenschappelijke data oplevert, maar dat deelname hieraan ook direct effect heeft op hoe men zich voelt en hoe actief men is.

Telmethodes

Ook in Nederland zijn veel vlinder- en libellentellers actief. Veel mensen geven dat wat ze tegenkomen tijdens hun wandelingen door via de invoerportalen Waarneming.nl en Telmee. Maar er zijn er ook die meewerken in de meetnetten. Zij tellen vaste locaties gedurende de zomer en het liefst jaar in jaar uit. Bij deze mensen merken we een sterke motivatie, ook omdat ze zien dat door hun gestructureerde tellingen, uitspraken gedaan kunnen worden over hoe het met vlinders en libellen gaat.

Doe goed, voel goed 

De laatste jaren is er nog een derde methode die tussen de losse waarnemingen en het meetnet in zit: flextellingen. Deze houden in dat je een bepaalde tijd, vaak een kwartier, alle vlinders en/of libellen telt. Als je dit doet via de apps van ButterflyCount, LiveAtlas of transectmonitoring, dan wordt ook precies bijgehouden welke route is afgelegd. Daarmee komt er hele waardevolle informatie beschikbaar die weer kan worden ingezet voor behoud en herstel van de vlinders en libellen. En als je hieraan meewerkt is dat blijkbaar ook nog eens positief voor je gezondheid en je welbevinden, dus wat houdt je tegen?

Flextellingen

Meer weten over flextellingen en het uitvoeren hiervan? Lees hier verder!

Lees verder

2024 flextelling KarsVeling Natuurbericht onderzoek tellen