Nieuwsbericht

Vlinders van Duin en Dijk

maandag 10 december 2012

Zaterdag 8 december, op de Noord-Hollandse Natuurdag, is het eerste exemplaar van de vlinderatlas van Noord-Holland uitgereikt aan de gedeputeerde Bond. Deze uitgave van Landschap Noord-Holland en De Vlinderstichting, is vooral het werk van Klaas Kaag van de Vlinderwerkgroep Den Helder.

Klaas was jarenlang de stimulator in de provincie. Hij gaf lezingen en zette mensen aan om naar vlinders te kijken en de waarnemingen ook door te geven. Samen met De Vlinderstichting werden er kaarten gemaakt waarop te zien was waar nog ‘witte plekken’ waren en de mensen werd gevraagd juist die hokken te bezoeken. Dat heeft uiteindelijk meer dan 200.000 waarnemingen van dagvlinders opgeleverd. In de schitterende uitgave ‘Vlinders van Duin tot Dijk – De dagvlinders van Noord-Holland, 2000 – 2009’ zijn al die waarnemingen verzameld.

Na het voorwoord, dat is geschreven door Broeder Frans Melkert, de vlindermonnik uit Noord-Holland, wordt ingegaan op de vlinders. Kort komt aan de orde hoe vlinders leven en wat ze nodig hebben. Daarna wordt het onderzoek uitgelegd en wordt een vergelijking gemaakt tussen vroeger en nu. Welke soorten zijn verdwenen, welke nemen juist toe? Na een hoofdstuk over gewenst beheer voor vlinders komt de kern van het boek: de soortbeschrijvingen. Met schitterende foto’s worden alle Noord-Hollandse vlinders besproken en worden leuke feiten en anekdotes gemeld. Alle soorten die ooit in de provincie zijn gezien komen aan de orde, maar natuurlijk wordt de meeste aandacht besteed aan de soorten die er nog steeds voorkomen of heel kort geleden zijn verdwenen.

Tot slot wordt nog ingegaan op de vlinderdiversiteit van Noord-Holland en worden een aantal vlindergebieden voorgesteld. Achtereenvolgens kijken we op Texel en in de kop van Noord-Holland, in West-Friesland, het Noord-Hollands Duinreservaat, de duinen van Zuid-Kennemerland en in het Gooi. Het is een prachtig boek geworden en dankzij de steun van het Prins Bernhard CultuurFonds, Provincie Noord-Holland en de Nationale Postcodeloterij is het boek voor slechts €17,50 verkrijgbaar bij de webshop van landschap Noord-Holland.

atlas dagvlinders FransMelkert NoordHolland