Nieuwsbericht

Vlinderstand 2012: hoe gaat het met onze vlinders?

woensdag 15 februari 2012

Tijdens de Landelijke Dag op 11 februari 2012 is de Vlinderstand 2012 gepresenteerd. Zoals de naam al aangeeft, wordt hierin uit de doeken gedaan hoe het gaat met onze vlinders. De gegevens hiervoor komen uit het Landelijk Meetnet Vlinders. 

Enkele in het oog springende soorten worden extra belicht, zoals het bont zandoogje, dat het goed doet, en de kleine heivlinder, waar het erg slecht mee gaat. Ook de stappen die De Vlinderstichting onderneemt voor de bescherming van de vlinders, worden beschreven.
 
Alle bezoekers van de Landelijke Dag kregen de Vlinderstand 2012 mee naar huis. Was u niet bij de Landelijke Dag, dan kunt u het document downloaden.

2012 MeetnetVlinders Vlinderstand