Nieuwsbericht

Vlinderwerkgroep Friesland 25 jaar

maandag 22 november 2010

Afgelopen zaterdag 20 november vierde de Friese Vlinderwerkgroep haar 25-jarig jubileum tijdens een bijeenkomst in de Fugelhelling in Ureterp. Er waren veel mensen aanwezig, zowel uit de provincie als van daarbuiten.

Op één dag na was het zaterdag 25 jaar geleden dat de werkgroep werd opgericht. In die 25 jaar heeft men zeer actief gewerkt om de dagvlinders, maar zeker ook de nachtvlinders en micro’s van Friesland in kaart te brengen. Tien jaar geleden is de atlas ‘Dagvlinders in Fryslan’ uitgebracht en ook sinds die tijd zijn er nog veel dagvlinderwaarnemingen verzameld. Maar vooral ook de nachtvlinders hebben al vele jaren de volle aandacht van de werkgroep. Tijdens de bijeenkomst werd bekendgemaakt dat er inmiddels uit Friesland waarnemingen bekend zijn van 647 soorten macronachtvlinders. Dat is een bijzonder hoog aantal. Nog tijdens die middag werd het aantal trouwens verhoogd door een bezoeker die foto’s kon laten zien van een spaanse vlag, die hij al twee jaar had waargenomen bij zijn woonplaats in Friesland. De Vlinderwerkgroep heeft goede contacten met De Vlinderstichting, maar ook met de terreinbeheerders. Sietske Rintjema, van It Fryske Gea, vertelde tijdens haar presentatie over de samenwerking. De beheerders zijn zeer blij met de waarnemingen die ze van de vrijwilligers krijgen en ook van de adviezen die worden gegevens over het beheer. Tijdens het informele deel werd nog uitgebreid nagepraat en werden nieuwe plannen gesmeed voor de komende 25 jaar.