Nieuwsbericht

Vooral kleine vossen trotseren kou

maandag 14 maart 2016

Het was een zonnig weekend en de verwachting was dat de dagvlinders volop zouden vliegen. Alle soorten die konden worden verwacht werden ook wel gezien de afgelopen dagen, maar het waren er nog maar weinig. Alleen kleine vossen waren op veel plekken actief. De temperatuur, in combinatie met de wind, maakt het nog te koud voor de meeste vlinders.

Om vlinders goed te laten vliegen is zonnig weer nodig. Vaak maakt de temperatuur niet zoveel uit, want met behulp van zonne-energie kunnen ze vrij snel de gewenste 30 graden lichaamstemperatuur halen. Toch waren er dit afgelopen weekend minder vlinders actief dan je zou verwachten. De zon was er volop, maar de temperatuur, in combinatie met de kille oostelijke wind maakte het toch voor veel vlinders ongeschikt. De eerste vlinders die in het voorjaar worden gezien zijn die als vlinder overwinteren. Zij kunnen snel reageren als de situatie geschikt is. In Nederland gaat het daarbij om vier soorten, dagpauwoog, kleine vos, gehakkelde aurelia en citroenvlinder. De laatste decennia zien we ook steeds vaker atalanta’s die hier blijven in de winter. Vroeger trokken deze in het najaar allemaal weg naar het zuiden.

Alle vijf soorten zijn de afgelopen dagen gemeld via waarneming en telmee, maar gehakkelde aurelia en atalanta maar heel weinig. De citroenvlinder, waarvan er een kleine dertig zijn gezien, is normaal gesproken een van de meest gemelde vlinders, omdat deze grote gele vlinders erg opvallend zijn en veel vliegen. Waarschijnlijk zal de koude wind de meeste citroenvlinders hebben ontmoedigd om op pad te gaan. Ook dagpauwoog, met niet eens vijftig meldingen de afgelopen dagen, was nog maar matig actief. De kleine vos is het meest gezien: er werden er meer dan 300 gemeld. De popoverwinteraars worden nog maar weinig gezien. Hiervoor moet de luchttemperatuur echt een aantal graden omhoog. Alleen een paar klein koolwitjes zijn al uit de pop gekomen. De komende weken zullen zeker ook bont zandoogjes, boomblauwtjes en de andere koolwitjes volgen.

Citroenvlinder Dagpauwoog GehakkeldeAurelia KleineVos