Nieuwsbericht

Voorjaarsbalans dagvlinders

dinsdag 9 juli 2013

Nu de zomer eindelijk op gang komt kunnen we de eerste balans opmaken van dit voorjaar. Dat doen we met de online ingevoerde tellingen van het Landelijk Meetnet Vlinders.

Heel laat
Door de aanhoudende kou waren alle vlinders weken later dan de laatste jaren gewend waren, gemiddeld zo’n twee weken. Dat leidde ertoe dat sommige vlinders die de laatste jaren erg vroeg waren gaan vliegen nu weer vlogen in de periode zoals begin jaren negentig. Zo zagen veel tellers hun eerste oranjetipje op – hoe toepasselijk – koninginnendag, net als de wat oudere vlinderaars nog weten van dertig jaar geleden.

Ongeveer evenveel vlinders
Het totaal aantal getelde vlinders kwam dit voorjaar ongeveer overeen met het langjarig gemiddelde. Er waren soorten die het opvallend goed deden (citroenvlinder, kleine vos), en soorten die weinig gezien werden (kleine vuurvlinder, groentje). Maar alles bij elkaar was alles min of meer in evenwicht. Dit is de voorlopige balans ten opzichte van 2012.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van EZ. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

MeetnetVlinders Oranjetipje