Nieuwsbericht

Wat te doen en te laten voor de vlinders van de habitatrichtlijn?

dinsdag 4 januari 2011

In Europa zijn er 29 soorten opgenomen op de habitatrichtlijn. Dat betekent dat deze soorten beschermd moeten worden. De Vlinderstichting heeft nu, samen met Butterfly Conservation Europe een notitie uitgebracht hoe deze soorten kunnen worden behouden.

Binnen Europa is de Habitatrichtlijn een van de belangrijkste instrumenten voor het beschermen van de natuur. De bijlagen van de Habitatrichtlijn bevatten lijsten met soorten waarvoor gebieden voor bescherming moeten worden aangewezen (bijlage 2) en waarvoor algemene bescherming nodig is (bijlage 4). Ondanks deze krachtige bescherming gaat er nog veel mis, soms bewust, soms door onwetendheid. Zo is er in Nederland leefgebied van het donker pimpernelblauwtje vernield bij de aanleg van pijplijnen.

De Vlinderstichting heeft samen met Butterfly Conservation Europe, de Europese organisatie voor het beschermen van vlinders, een (Engelstalig) document opgesteld waarin kort en krachtig wordt beschreven wat er wel en wat er niet moet gebeuren om de 29 soorten dagvlinders op de Habitatrichtlijn te behouden. We hopen dat dit document zal leiden tot een betere bescherming van onze Europese (en Nederlandse) vlinders. U kunt het hier downloaden.