Nieuwsbericht

Weinig vlinders dit voorjaar

maandag 5 juni 2023

We zijn inmiddels in juni en een gevleugelde term in de vlinderwereld is de junidip. Dat is een periode waarin, na een kleine piek in mei, er even minder vlinders te zien zijn. In de loop van juni komt de tweede generatie van vlinders en ook de zomervlinders. Dan start de echte vlindertijd. De junidip begint nu, maar veel vlinderaars hebben het idee dat het hele vlindervoorjaar een dip was.

De dijk waar met mooi weer op 20 mei in een kilometer slechts vijf vlinders werden gezien. De dijk waar met mooi weer op 20 mei in een kilometer slechts vijf vlinders werden gezien.

Het voorjaar kenmerkte zich door koel en grijs weer en je gaat er van uit dat het allemaal wat later is en dat het nog wel komt. Maar in de loop van mei was het nog steeds ondermaats. Zo berichtte Kars Veling op 20 mei op Twitter: “Ik begin me nu toch echt wel zorgen te maken! Kilometers gelopen langs prachtige bloemrijke dijkhellingen. Honderden meters zonder ook maar een vlinder. Uiteindelijk 1 icarusblauwtje, 1 kleine vuurvlinder en een paar koolwitjes. Wordt het een rampjaar”? Deze tweet bracht een enorme stroom reacties op gang, van mensen die dezelfde ervaring hadden, maar ook van een heel trollenleger die het maar grote onzin vond en reageerde zoals deze: “U bewijst met deze tweet vooral dat u de ballen verstand heeft van vlinders. Het is algemeen bekend dat in deze tijd van het jaar weinig vlinders te zien zijn, omdat de meeste vlinders dan nog in een cocon zitten of rups zijn. Stop aub met het verspreiden van deze stompzinnige paniekverhalen”! En ja, we hoopten dat hij gelijk had en dat het nog wel goed zou komen, maar helaas bleek dat maar gedeeltelijk te gebeuren.

Gemiddeld aantal vlinders per route in het Meetnet Vlinders, in het voorjaar van 2023 vergeleken met voorgaande perioden (Bron: meetnet vlinders) Gemiddeld aantal vlinders per route in het Meetnet Vlinders, in het voorjaar van 2023 vergeleken met voorgaande perioden (Bron: meetnet vlinders)

Niet alleen anekdotisch

Kars' tweet was gebaseerd op een anekdotische ervaring, maar gelukkig hebben we het meetnet vlinders, waar honderden tot jaarlijks meer dan duizend vaste routes wekelijks worden geteld op steeds dezelfde manier. Als we de gegevens van april en mei erbij halen zien we dat het aantal waargenomen vlinders in 2023 duidelijk onder het langjarige gemiddelde ligt en dat dit, vanaf 1990 toen het meetnet startte, tot nu toe, een van de slechtste vlinderjaren is. Toch deden niet alle vlinders het slecht dit voorjaar, want het oranjetipje en de citroenvlinder vlogen prima en er waren meer die gemiddeld of boven gemiddeld aanwezig waren. Maar soorten die normaliter het beeld bepalen in het voorjaar zoals klein geaderd witje, klein koolwitje, kleine vos, kleine vuurvlinder en landkaartje waren er veel minder. Als er in goede jaren 10 landkaartjes worden geteld in een route, dan waren het er dit voorjaar maar 2 of 3, een achteruitgang van 70-80%.

Gemiddeld aantal vlinders per route van citroenvlinder en oranjetipje in voorjaar 2023, vergeleken met het langjarig gemiddelde (Bron: Kars Veling, grafieken: Meetnet Vlinders) Gemiddeld aantal vlinders per route van citroenvlinder en oranjetipje in voorjaar 2023, vergeleken met het langjarig gemiddelde (Bron: Kars Veling, grafieken: Meetnet Vlinders)

Hoe komt het?

Als we een oorzaak proberen te achterhalen van een dit slechte vlindervoorjaar, dan wordt vaak het koele en grijze voorjaar genoemd, maar die zorgt wel voor vertraging, maar uiteindelijk komen de vlinders wel. Dat was bij de genoemde soorten niet het geval. Waarschijnlijk ligt het aan de zeer droge zomer en nazomer van vorig jaar. De soorten die nu ondermaats presteren zijn allemaal in nazomer rups en hebben dus toen ernstig te lijden gehad onder de droogte, die hun waardplanten veel minder geschikt maakte. Dit wordt nog aannemelijker als je ziet dat de twee echte winnaars van dit voorjaar, oranjetipje en citroenvlinder, juist voor de zomer van vorig jaar rups waren en dus geen last hadden van de hete en droge zomer en nazomer.

Gemiddeld aantal vlinders per route van klein geaderd witje en klein koolwitje in het voorjaar van 2023, vergeleken met het langjarig gemiddelde (Bron: Kars Veling, grafieken: Meetnet Vlinders) Gemiddeld aantal vlinders per route van klein geaderd witje en klein koolwitje in het voorjaar van 2023, vergeleken met het langjarig gemiddelde (Bron: Kars Veling, grafieken: Meetnet Vlinders)
In het voorjaar van 2023 vlogen er minder dan de helft van het aantal klein geaderd witjes van de afgelopen jaren (Bron: Kars Veling) In het voorjaar van 2023 vlogen er minder dan de helft van het aantal klein geaderd witjes van de afgelopen jaren (Bron: Kars Veling)

Extreme weersomstandigheden kwamen ook vroeger voor en ook toen hadden vlindersoorten goede en slechte jaren. Het is een natuurlijk verschijnsel dat bij vlinders en andere insecten er enorme fluctuaties zijn van jaar op jaar. Omdat ze erg veel eitjes kunnen afzetten kunnen ze ook snel herstellen, maar dat is afhankelijk van de omstandigheden de rest van het jaar. Soorten als klein geaderd witje en klein koolwitje kunnen een slecht jaar waarschijnlijk wel hebben, maar ook zeldzame en bedreigde soorten als aardbeivlinder en bont dikkopje hadden een slecht voorjaar. Soorten die het al jarenlang slecht doen als gevolg van het intensieve landgebruik, stikstof, verdroging en versnippering kunnen gevoelig zijn voor extremen. Klimaatverandering houdt in dat de aarde en ook ons land opwarmt, maar het betekent ook dat extreme weerssituaties vaker optreden. En dat kan gaan om droogte en hitte, maar ook om overmatige neerslag of langdurige kou. Robuuste vlinderpopulaties kunnen daar tegen, maar voor soorten die al op het randje staan kan een klein duwtje al funest zijn en tot (plaatselijk) verdwijnen leiden.

Meetnet vlinders

Het meetnet vlinders is een onderdeel van het Landelijk Meetprogramma Vlinders dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en onderdeel is van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Meer weten

droogte Junidip KleinGeaderdWitje Oranjetipje