Nieuwsbericht

Weinig zon, toch vlinders

maandag 15 april 2013

Een vlinderexplosie was het niet, maar toch zijn er zondag veel vlinders waargenomen. De citroenvlinder was de absolute topper, maar ook kleine vos en dagpauwoog zijn nog veel gemeld. De popoverwinteraars bleven nog wat achter.

De zon liet het afweten en dat betekende dat er niet zoveel vlinders zijn waargenomen als van tevoren werd verwacht. Op de meeste plaatsen in Nederland werd het pas in de loop van de middag zonnig en pas toen konden de vlinders flink actief worden. Er zijn 12 soorten dagvlinders bij Waarneming.nl en Telmee gemeld en de citroenvlinder is het meeste gezien. Er zijn ruim 600 meldingen van deze vlinder, samen wel 1000 exemplaren. Deze grote vlinder, waarvan het mannetje felgeel is, heeft als vlinder overwinterd en gaat zich nu voortplanten. De mannetjes zwerven vele kilometers en vallen door hun kleur erg op.

De kleine vos, ook een vlinderoverwinteraar, was de afgelopen weken verreweg het talrijkste vlinder, maar is nu met bijna 450 waarnemingen duidelijk op de terugweg. Als het goed is hebben de vrouwtjes hun eitjes afgezet op brandnetel. Ze sterven nu en in de zomer vliegen de nakomelingen. Twee andere vlinderoverwinteraars waren dit jaar nog niet veel gemeld, maar dagpauwoog en gehakkelde aurelia zijn hun achterstand aan het inhalen met respectievelijk 273 en 103 meldingen.

De verwachting was dat de vlinders die als pop hebben overwinterd nu massaal zouden gaan vliegen, maar dit was niet het geval. Er zijn wel wat koolwitjes gezien en ook boomblauwtje, bont zandoogje en oranjetipje, maar het gaat nog maar om erg weinig vlinders. Mogelijk dat ze wat langer hogere temperaturen nodig hebben voordat ze tevoorschijn kunnen komen. De voorjaarsuilen, waarvan gratis een zoekkaart is te downloaden, zijn eindelijk tevoorschijn gekomen en zijn regelmatig doorgegeven. De kleine voorjaarsuil is het meeste gemeld. De meeste voorjaarsuilen zijn niet gemeld op smeer, maar kwamen af op licht. De vele wilgen, sleedoorn en andere planten die in bloei staan vormen een geduchte concurrent voor de zoete stroop, die gebruikt wordt om deze vlinders aan te lokken. Ook tweestreepvoorjaarsuil, variabele voorjaarsuil en nunvlinder zijn regelmatig gemeld en ook deze waren vrijwel allemaal op licht afgekomen.

Citroenvlinder KleineVoorjaarsuil KleineVos overwinterend