Nieuwsbericht

Wie is de BovensteBesteBermbeheerder 2020?

maandag 8 juni 2020

Bermen bestrijken een enorme oppervlakte en als deze op een goede natuurvriendelijke manier worden beheerd is dit leefgebied voor heel veel planten en dieren. Bermen worden echter gemaaid en dat is nodig ook om de bloemrijkdom te houden. De manier van maaien bepaalt of en hoe waardevol bermen zijn. De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben nu een stimuleringsprijs in het leven geroepen.

Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben bloemrijke bermen. Ook sommige particuliere bermbeheerders zijn bloemrijk bezig. De Vlinderstichting wil graag weten waar dat is, wat het effect ervan is en hoe hierover gecommuniceerd wordt met de inwoners en andere betrokkenen. Zijn ze goed bezig en vindt u dat dat best eens gezegd mag worden? Nomineer deze organisatie, instantie of persoon voor de eretitel

BovensteBesteBermbeheerder 2020

 

Insectenrijke bermen

Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook goed voor de biodiversiteit. De Vlinderstichting bevordert daarom bloemrijke bermen, bijvoorbeeld door middel van het Kleurkeur, een keurmerk om opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers, groenbedrijven) aan te zetten tot insectenvriendelijk beheer. Ook in de strijd tegen de eikenprocessierups kunnen bloemrijke bermen een rol spelen, doordat ze natuurlijke vijanden aantrekken. Door hun grote oppervlakte en het feit dat het lijnvormige elementen zijn kunnen ze goed leefgebied, maar ook verbindingsbaan zijn voor planten en dieren. In het buitengebied zijn bermen vaak de enige plekken waar soorten van bloemrijk grasland goed leefgebied vinden. Belangrijk dus om deze op een natuurvriendelijke manier te beheren.

Kandidaten indienen

Nomineer de organisatie, instantie of persoon die goed bezig is voor biodiversiteit in de  bermen door de vragenlijst  in te vullen. Tip: maak ook een foto van de mooiste berm en stuur hem mee! De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. U kunt uw inzending indienen tot 5 juli 2020. 

BovensteBesteBermbeheerder Kleurkeur maaien