Nieuwsbericht

Wie ziet bruine eikenpage in Limburg?

dinsdag 16 juni 2015

Bruine eikenpage is een zeldzame dagvlinder. Het gaat niet goed met deze vlinder in Nederland. Vooral in het binnenland is hij op veel plekken verdwenen. Dit jaar maken we de balans voor Limburg op. U kunt meehelpen door uw waarnemingen door te geven!

De eikenpage is redelijk algemeen en komt voor in grote, goed ontwikkelde eiken. Eigenlijk overal op de zandgronden waar eiken staan (en waar is dat niet?) kun je deze page tegenkomen. Je moet wel goed zoeken, want ze zitten voornamelijk hoog in de boomtoppen. De bruine eikenpage is een stuk zeldzamer en is juist gebonden aan kleine eikjes en het liefst ook niet te vitale. In het binnenland is de soort de afgelopen 30 jaar sterk achteruit gegaan. De grootste populatie bevindt zich momenteel in de duinen van Noord-Holland, bij Bergen. We weten al aardig veel over de bruine eikenpage. Zo zijn de rupsen afhankelijk van kleine eikjes met een warm en beschut microklimaat en hebben de vlinders een goed nectaraanbod nodig van bijvoorbeeld bramen en vuilboom. Begrazing in het voorjaar en de vliegtijd kan een goed leefgebied aantasten, maar dat kan met een goede dosering van de graasdruk worden opgelost.

Nu is er een nieuwe zorg bij gekomen: eikensterfte door bodemverzuring. Deze verzuring is het gevolg van de (nog steeds te) ‘zure regen’ en zorgt voor sterfte van grote eiken, maar we vragen ons af of dit ook voor de bruine eikenpage een probleem vormt. Om de achteruitgang te verklaren is in elk geval een goed beeld van de huidige situatie nodig en dit jaar dus met name in Limburg. Met uw waarnemingen kunnen we ons verder verdiepen in de oorzaken. Trek er daarom in juli opuit om de bruine eikenpage op te sporen! Vooral in de omgeving van Venray zijn er kansen om de vlinder aan te treffen. Geef uw waarnemingen door via Waarneming of Telmee. U kunt nog meer meehelpen door, via het invullen van een protocol, meer informatie over de vindplaatsen te verschaffen. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: Michiel Wallis de Vries.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg.

BruineEikenpage Limburg waarnemingen