Nieuwsbericht

Argusvlinder weggevaagd?

maandag 14 juni 2010

Nog niet zo lang geleden was de argusvlinder een van de gewoonste Nederlandse vlinders. In de eerste atlas uit 1989 wordt hij ook nog gebruikt als een van de soorten waarmee je kunt zien of een hok goed is onderzocht: had je geen argusvlinder, dan was er vast niet goed gekeken. Dat is inmiddels wel anders.

Van een wijdverbreide soort (zie als voorbeeld de verspreiding uit 2000)

is het een soort geworden van met name Holland, de duinen en Zuid-Limburg (zie tweede kaartje).

De resultaten uit het Landelijk Meetnet Vlinders bevestigen dit beeld: de stand in de duinen en het heuvelland blijft redelijk op peil, die van de zandgronden daalt als een speer.
Waarom dit zo is weten we overigens niet. Aan de argusvlinders is heel weinig onderzoek gedaan, ook niet in het buitenland. We weten dus eigenlijk niet veel van de ecologie van deze vlinder. We hopen dit wel ooit op te kunnen vullen.

Als u dit jaar naar buiten gaat kunt u hem nog vinden.
De laatste grafiek geeft de huidige vliegtijd over de periode 1990-2009 en in 2010. Hij zit dus nu op zijn top. Maar ook is te zien dat de aantallen vroeger twee keer zo hoog lagen. Ziet u er een, geef hem dan door via telmee of landkaartje.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).

Voor het verspreidingskaartje is gebruik gemaakt van alle gegevens uit de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Hierin zitten o.a. alle waarnemingen die zijn doorgegeven via Landkaartje, de Natuurkalender en telmee.nl. Als u waarnemingen heeft doorgegeven via waarneming.nl zult u die niet vinden, omdat waarneming.nl nog geen waarneming doorlevert aan de NDFF. De Vlinderstichting hoopt dat GaN en waarneming.nl snel tot overeenstemming hierover komen.