Nieuwsbericht

Nieuwe populatie veldparelmoervlinder

vrijdag 25 maart 2016

Afgelopen week is in Zuid-Limburg een nieuwe populatie van de uiterst zeldzame veldparelmoervlinder ontdekt. En wel op een heel bijzondere plek: in de bermen van Rijksweg A79. Hier zijn 27 rupsengroepen gevonden. Rijkswaterstaat zal door aangepast maaibeheer werken aan het behoud van deze vlinder.

De veldparelmoervlinder is in Nederland een ernstig bedreigde en beschermde soort. Tussen 1995 en 2004 lijkt de vlinder zelfs even verdwenen te zijn. Sindsdien wordt de soort in Limburg weer regelmatig gezien op de Sint Pietersberg en heeft zich een populatie gevestigd op de Bemelerberg. Daarnaast heeft een Vlaamse populatie zich nu ook tot Noord-Brabant uitgebreid. Vlinders van deze populatie hebben de afgelopen jaren verschillende pogingen tot nieuwe vestiging ondernomen, maar tot dusverre nog zonder succes. De locatie langs de A79 is nu de eerste geslaagde vestiging. Dat er maar liefst 27 rupsengroepen zijn gevonden, met enige honderden rupsen, betekent dat zich hier meerdere vrouwtjes hebben voortgeplant.

De veldparelmoervlinder heeft met smalle weegbree een heel algemene waardplant en is een warmteminnende soort die zou kunnen profiteren van klimaatopwarming. Dat de soort toch zo zeldzaam is komt omdat de vlinder in het rupsenstadium wel een schrale en open maar structuurrijke vegetatie nodig heeft, liefst met zon op het zuiden, waar de zonnewarmte in het voorjaar goed doordringt. Zulke plekken zijn in Nederland zeldzaam geworden. Zuidhellingen zijn dat buiten het Limburgse Heuvelland toch al, maar met de stikstofuitstoot door landbouw en verkeer zijn schrale plekken ook een uitzondering geworden. En dan hebben we in Nederland ook nog de gewoonte om grazige plekken overal kort te maaien. Overwinterende rupsen zijn daar bijzonder kwetsbaar voor. Aan de andere kant moet er wel worden beheerd, om te voorkomen dat het leefgebied verruigt.

In de bermen van Rijkswegen kunnen zulke gunstige condities wel worden gevonden, zeker in het Heuvelland met zijn kalkhellingen. Er wordt niet bemest en wel gemaaid. De uitdaging is nu om te zorgen dat er gefaseerd gemaaid gaat worden, zodat de veldparelmoervlinder hier haar hele levenscyclus zal kunnen blijven voltooien. Rijkswaterstaat heeft toegezegd om zich daarvoor in te willen spannen!
De veldparelmoervlinder is één van de 12 bedreigde soorten waarvoor De Vlinderstichting zich extra inzet via de actie Tienvoor12!

beheer klimaat Veldparelmoervlinder