Nieuws | beheer

Code Rood voor het gentiaanblauwtje

16-sep-2017 · beheer plaggen

In 2004 werd ervoor gewaarschuwd dat zonder wijziging van de trend het gentiaanblauwtje in 2020 zou verdwijnen. Zo’n vaart gaat het.. lees verder

Bermenoproep LTO beschadigt flora en..

23-aug-2017 · beheer Biodiversiteit maaien

De oproep van LTO Noord aan boeren om te klagen over bermbeheer is polariserend en uitermate slecht voor planten en dieren in het agrarisch.. lees verder

Klepelen helpt onze bermen naar de..

20-jun-2017 · beheer maaien

Het is geen prettig gezicht: bloeiende bermen waarin alle planten binnen enkele minuten verhakseld worden. Hier is de klepelmaaier langs.. lees verder

Vluchtelingen helpen kleine..

24-jan-2017 · beheer Vluchtelingen

Het was zaterdag een drukte van belang in het bijenbos. Vluchtelingen uit azc Oisterwijk werkten samen met de werkgroep Kleine.. lees verder

Kunnen vlinders tegen gefaseerd begrazen..

24-jan-2017 · beheer BruinDikkopje kalkgraslanden Veldparelmoervlinder

Op Zuid-Limburgse kalkhellingen liggen verspreid nog graslanden met hoge natuurwaarde. Zowel door het beëindigen van de oorspronkelijke.. lees verder

Klimaatbestendig beheer op de heide

23-dec-2014 · beheer Gentiaanblauwtje heide

Een van de gevolgen van klimaatverandering is dat er meer extremen optreden zoals zomerdroogte of juist zware en langdurige regenval. Voor.. lees verder

Actueel