Nieuws | beheer

Natuurorganisaties en LTO Nederland..

3-nov-2017 · beheer berm landbouwgebieden MijnBermBloeit

Om de biodiversiteit in wegbermen te verbeteren, gaan De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland samenwerken. Er worden afspraken gemaakt.. lees verder

Duinvlinders gaan achteruit

1-nov-2017 · beheer duinen Duingentiaanblauwtje Duinparelmoervlinder

Dagvlinders profiteren niet van het herstel van de flora en gaan achteruit". Dit staat in het Living Planet Report ‘Zoute en Zilte Natuur in.. lees verder

Code Rood voor het gentiaanblauwtje

16-sep-2017 · beheer Gentiaanblauwtje plaggen

In 2004 werd ervoor gewaarschuwd dat zonder wijziging van de trend het gentiaanblauwtje in 2020 zou verdwijnen. Zo’n vaart gaat het.. lees verder

Bermenoproep LTO beschadigt flora en..

23-aug-2017 · beheer Biodiversiteit maaien

De oproep van LTO Noord aan boeren om te klagen over bermbeheer is polariserend en uitermate slecht voor planten en dieren in het agrarisch.. lees verder

Klepelen helpt onze bermen naar de..

20-jun-2017 · beheer maaien

Het is geen prettig gezicht: bloeiende bermen waarin alle planten binnen enkele minuten verhakseld worden. Hier is de klepelmaaier langs.. lees verder

Vluchtelingen helpen kleine..

24-jan-2017 · beheer KleineIJsvogelvlinder Vluchtelingen

Het was zaterdag een drukte van belang in het bijenbos. Vluchtelingen uit azc Oisterwijk werkten samen met de werkgroep Kleine.. lees verder

Kunnen vlinders tegen gefaseerd begrazen..

24-jan-2017 · beheer BruinDikkopje kalkgraslanden Veldparelmoervlinder

Op Zuid-Limburgse kalkhellingen liggen verspreid nog graslanden met hoge natuurwaarde. Zowel door het beëindigen van de oorspronkelijke.. lees verder

Nieuwe populatie veldparelmoervlinder

25-mrt-2016 · beheer klimaat Veldparelmoervlinder

Afgelopen week is in Zuid-Limburg een nieuwe populatie van de uiterst zeldzame veldparelmoervlinder ontdekt. En wel op een heel bijzondere.. lees verder

Zet in de agenda: Vrijwilligersdag..

1-okt-2015 · beheer Noord-Brabant vrijwilligers

Op vrijdag 27 mei 2016 vindt de Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant 2016 plaats, voor vrijwilligers die zich in Noord-Brabant inzetten.. lees verder

Aan de slag voor de speerwaterjuffer

21-sep-2015 · beheer Speerwaterjuffer

De speerwaterjuffer is een zeer zeldzame libellensoort van matig voedselrijke, niet verzuurde vennen. De laatste bolwerkjes voor deze soort.. lees verder

Kennisdag: graslandbeheer voor insecten

26-jun-2015 · beheer Friesland graslanden

Op 21 augustus organiseert natuurbeheerder It Fryske Gea samen met De Vlinderstichting een kennisdag over graslandbeheer voor insecten. De.. lees verder

Overleeft bruine eikenpage..

20-feb-2015 · begrazing beheer BruineEikenpage PWN

De bruine eikenpage is in Nederland een bedreigde dagvlinder, waarvan het Noord-Hollands Duinreservaat op dit moment de belangrijkste.. lees verder

Klimaatbestendig beheer op de heide

23-dec-2014 · beheer Gentiaanblauwtje heide klimaat

Een van de gevolgen van klimaatverandering is dat er meer extremen optreden zoals zomerdroogte of juist zware en langdurige regenval. Voor.. lees verder

Nieuw onderzoek naar graslandbeheer voor..

24-nov-2014 · Argusvlinder beheer Friesland graslanden

In 2015 start De Vlinderstichting met partners in Friesland een onderzoek naar het beheer van open grasland voor vlinders en bijen. Die.. lees verder

Groene glazenmaker dreigt te verdwijnen..

17-nov-2014 · beheer GroeneGlazenmaker Zuid-Holland

Door onzorgvuldig beheer door de gemeente Bodegraven dreigt de groene glazenmaker uit de Zuidzijderpolder te verdwijnen. Natuurliefhebbers.. lees verder

Vlinders in het agrarisch natuurbeheer

16-okt-2014 · beheer Biodiversiteit Boerenlandvlinders waterbeheer

Momenteel zijn alle provincies druk bezig met het invullen van een nieuwe subsidieregeling voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer. Deze.. lees verder

Actueel