Nieuwsbericht

Actief beheer voor gentiaanblauwtje, heideblauwtje en andere buitengewone dieren

dinsdag 20 februari 2018

Klimaatverandering vergt aanpassingen, ook in het natuurbeheer. Vooral de omgang met droogte en extreme neerslag vragen om aandacht. Voor de dieren op de heide vereist dat maatwerk om te voorkomen dat populaties verdwijnen. Een net verschenen brochure helpt vrijwilligers en beheerders op weg.

Kwetsbare natte heide rijk vraagt actief beheer

Natte heide is erg gevoelig voor het veranderende klimaat. Zowel droogte als periodieke vernatting kunnen de soortenrijkdom van de natte heide aantasten. Doordat tientallen jaren verdroging heeft opgetreden in deze gebieden, is het soortenrijkdom sterk teruggedrongen.

Vlinders als graadmeters

Kwetsbare soorten bevinden zich vaak alleen nog rond permanent natte en lage gebieden zoals vennen. De verdroogde delen zijn veelal zwaar vergrast met pijpenstrootje. Daardoor worden de overgebleven soortenrijke plekken extra kwetsbaar voor vernatting in natte perioden want hogerop is geen geschikt leefgebied meer. Door actief beheer kan hierop worden ingespeeld. Dat actieve beheer moet op maat gemaakt zijn voor deze gebieden. Kenmerkende soorten kunnen daarbij als graadmeters dienen voor succes of noodzaak tot ingrijpen.

Natte heide rijk aan kwetsbare soorten

Gentiaanblauwtje: vlaggenschip van de natte heide Gentiaanblauwtje: vlaggenschip van de natte heide

Zeldzame diersoorten

Het gentiaanblauwtje is een van de meest bedreigde soorten en geldt ook vanwege zijn bekendheid daarom als vlaggenschip van de natte heide. Maar het gaat natuurlijk om meer soorten, elk met hun eigen ecologische eisen. Zoals het heideblauwtje, de veenhommel, de veenmier, steekmieren, de moerasschallebijter, de zompsprinkhaan en de levendbarende hagedis. Zeldzame soorten die Nederland kwijt is zonder actief beheer. Elke soort stelt haar eigen eisen, maar door kleinschalig te beheren kan daar prima rekening mee gehouden worden.

Klimaatbestendig heidebeheer

De Vlinderstichting werkt, samen met Stichting RAVON en EIS Kenniscentrum Insecten, aan klimaatbestendig heidebeheer. Dit prject wordt uitgevoerd met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Bosgroep-Zuid dankzij subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Meer over klimaatbestendig heidebeheer

Speciaal voor beheerders en vrijwilligers is de brochure 'Klimaatbestendig heidebeheer voor de fauna' te lezen.

Download de brochure

 

 

 

Gentiaanblauwtje heide Heideblauwtje Moeras Moerasschallebijter natteheiden Veenhommel