Nieuwsbericht

Afname insecten desastreus voor natuur

maandag 11 februari 2019

Wetenschappers concluderen in een nieuwe analyse opnieuw dat het aantal insectensoorten de komende decennia wereldwijd met 40 procent zal afnemen. Uit de analyse blijkt dat insectensoorten acht keer zo snel uitsterven als zoogdieren, vogels en reptielen.

In totaal daalt het aantal insectensoorten jaarlijks met ongeveer 2,5 procent. In totaal daalt het aantal insectensoorten jaarlijks met ongeveer 2,5 procent.

De publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Conservation is het eerste wereldwijde onderzoek op dit gebied en analyseert 73 eerdere studies uit verschillende landen. In totaal daalt het aantal insectensoorten jaarlijks met ongeveer 2,5 procent. Vlinders, kevers en vliesvleugeligen, zoals mieren, hommels, wespen en bijen, behoren tot de meest bedreigde soorten.

Eerdere studie

Afgelopen jaren werd al steeds duidelijker dat bepaalde insectensoorten, zoals bijen en vlinders, steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord-Amerika.  Samen met Duitse collega’s publiceerden ecologen van de Radboud Universiteit op 18 oktober 2017 dat de totale biomassa vliegende insecten met ruim 75 procent afgenomen.

Bestuivers

De argusvlinder was vroeger overal te zien, maar de laatste tien jaar met 95% achteruit gegaan (Foto: Fred Klop) De argusvlinder was vroeger overal te zien, maar de laatste tien jaar met 95% achteruit gegaan (Foto: Fred Klop)

Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar een groot deel van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. 

Afname vlinders

Al in 2013 publiceerde De Vlinderstichting dat de graslandvlinders met 50% afnamen in Europa. De afgelopen vijftig jaar zijn er al twintig vlindersoorten uitgestorven. En nog eens tien vlindersoorten staan op het punt uit ons land te verdwijnen. Lees wat De Vlinderstichting doet om de achteruitgang te stoppen.

Deltaplan Biodiversiteit

De Vlinderstichting heeft samen met een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieusector een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitgewerkt. De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland. Daarom is een vernieuwende aanpak dringend nodig. Deze kan het best in samenwerking worden bereikt, waarin partijen worden beloond voor handelen dat het behoud van biodiversiteit ondersteunt. 

Help ons helpen!

De Vlinderstichting is dé organisatie die zich al meer dan 30 jaar inzet voor de bescherming van insecten zoals vlinders en libellen. Wij doen al heel veel om vlinders en insecten te beschermen. Maar er moet nog zoveel meer gebeuren. De insecten hebben ons nodig. Helpt u mee?

Ja, ik help mee de vlinders te beschermen

achteruitgang bescherming Biodiversiteit CodeRoodVoorNatuur Deltaplan insecten insectensterfte