Nieuwsbericht

Graslandvlinders in Europa gaan achteruit

dinsdag 23 juli 2013

De trend van veel graslandvlinders in Europa is slecht. Sinds 1990 nam de stand met maarliefst 50% af. Dat zegt het Europees Milieu Agentschap in een persbericht.

Het Europese Milieu Agenschap in Kopenhagen brengt vandaag het bericht naar buiten dat het slecht gaat met graslandvlinders. Belangrijkste oorzaken zijn, zo blijkt uit een rapport:

  • enerzijds de intensivering van de landbouw (denk aan vermesting, gifgebruik, ontwatering, eenvormigheid)
  • anderzijds de ontvolking van het platteland in Oost- en Zuid-Europa, waardoor graslanden niet meer worden onderhouden en dichtgroeien.


Het rapport is gebaseerd op de 'European Grassland Butterfly Indicator', samengesteld door De Vlinderstichting, Butterfly Conservation Europe het CBS. Daarbij zijn gegevens gebruikt van 1990 tot 2011.

Graadmeters voor biodiversiteit

Dagvlinders zijn graadmeters voor hun omgeving. Door de veranderingen in de aantallen vlinders goed in de gaten te houden, heeft de EU de mogelijkheid veranderingen in biodiversiteit te volgen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van vlindermeetnetten in 19 Europese landen, waaronder het Landelijk Meetnet Vlinders van De Vlinderstichting.
Samen telden al deze landen 3500 vlinderroutes en liepen daarmee samen al een keer de wereld rond. De meeste routes worden per jaar tussen de vijf en twintig keer geteld en zijn 1 tot 3 kilometer lang. Wat bleek: op de routes telden de waarnemers steeds minder graslandvlinders.

Werken aan herstel

Met het rapport erkent de Europese Unie dat het slecht gaat met graslandvlinders in Europa. Slecht nieuws, maar het biedt ook perspectieven! Samen met de EU en vlinderbeschermingsorganisaties in andere landen (verenigd in Butterfly Conservation Europe) wil De Vlinderstichting werken aan het behoud en herstel van bloemrijke graslanden en zijn bijzondere vlinders. Door intensief samen te werken met bovengenoemde partners en door meer onderzoek te doen, streeft De Vlinderstichting naar het stoppen van de achteruitgang van het verlies van biodiversiteit.

Download de European Grassland Butterfly Indicator

Lees het persbericht op de site van European Environment Agency

BCE Biodiversiteit graslanden graslandvlinders MeetnetVlinders