Nieuwsbericht

Agrarische natuur op Kroondomein Het Loo

woensdag 16 november 2016

Op 24 november 2016 organiseert Kroondomein Het Loo een themadag over agrarische natuur voor belangstellenden. Tijdens een gevarieerd programma van lezingen en een excursie leert u van alles over Kroondomein Het Loo, agrarische natuur, flora en fauna en monitoring. Natuurlijk zal voorzien worden in de nodige hapjes en drankjes.

Kroondomein Het Loo

Kroondomein Het Loo is een koninklijk landgoed van 10.500 ha. Oorspronkelijk bestond de kern uit slot Het Oude Loo en het imposante zeventiende eeuwse Paleis Het Loo. Beide worden omringd door het paleispark met daarin waardevolle cultuurhistorische elementen. De Koninklijke Houtvesterij bestaat uit uitgestrekte bossen en heidevelden. Het park, de bossen en de heidevelden vormen samen Kroondomein Het Loo. Kroondomein Het Loo is het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland en kenmerkt zich door een rijke cultuurhistorie, grote biologische diversiteit en veel landschapsschoon.

Flora en fauna

Op Kroondomein Het Loo wordt door vrijwilligers veel monitoring gedaan, bijvoorbeeld aan vogels, vlinders, paddenstoelen, reptielen, planten, vleermuizen en korstmossen. Met de resultaten van deze monitoring kunnen de planten en dieren op het landgoed beter beschermd worden. Wilt u ook vrijwilliger worden? Kom dan naar deze themadag! Klik hier voor het programma en meer informatie over de sprekers.

Agrarische natuur

Dit jaar zijn op Kroondomein Het Loo enkele agrarische percelen ingericht als agrarische natuur. Er zijn graslanden ingezaaid met bloemen en akkers ingericht met voedsel voor vogels. Tijdens de themadag zullen we ingaan op wat deze maatregelen betekenen voor de flora en fauna.

Aanmelden

Hebt u belangstelling voor deze themadag? Meld u dan aan via dit mailadres. Er zijn nog 15 plekken, dus wees er snel bij. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van plekken zal voorrang worden gegeven aan mensen die belangstelling hebben om als vrijwilliger met monitoring op Kroondomein Het Loo aan de slag te gaan en aan mensen die betrokken zijn bij een agrarisch collectief. Deelname is gratis.