Nieuwsbericht

Agrarische natuur op Kroondomein Het Loo

woensdag 16 november 2016

Op 24 november 2016 organiseert Kroondomein Het Loo een themadag over agrarische natuur voor belangstellenden. Tijdens een gevarieerd programma van lezingen en een excursie leert u van alles over Kroondomein Het Loo, agrarische natuur, flora en fauna en monitoring.

Kroondomein Het Loo

Kroondomein Het Loo is een koninklijk landgoed van 10.500 ha. Oorspronkelijk bestond de kern uit slot Het Oude Loo en het imposante zeventiende eeuwse Paleis Het Loo. Beide worden omringd door het paleispark met daarin waardevolle cultuurhistorische elementen. De Koninklijke Houtvesterij bestaat uit uitgestrekte bossen en heidevelden. Het park, de bossen en de heidevelden vormen samen Kroondomein Het Loo. Kroondomein Het Loo is het grootste aaneengesloten landgoed in Nederland en kenmerkt zich door een rijke cultuurhistorie, grote biologische diversiteit en veel landschapsschoon.

Flora en fauna

Op Kroondomein Het Loo wordt door vrijwilligers veel monitoring gedaan, bijvoorbeeld aan vogels, vlinders, paddenstoelen, reptielen, planten, vleermuizen en korstmossen. Met de resultaten van deze monitoring kunnen de planten en dieren op het landgoed beter beschermd worden. Wilt u ook vrijwilliger worden? Meld u dan aan via dit mailadres.

Agrarische natuur

Dit jaar zijn op Kroondomein Het Loo enkele agrarische percelen ingericht als agrarische natuur. Er zijn graslanden ingezaaid met bloemen en akkers ingericht met voedsel voor vogels. 

 

AgrarischNatuurbeheer HetLoo