Nieuwsbericht

Argusvlinder laat nog geen herstel zien

vrijdag 24 mei 2019

De argusvlinder is één van de snelst verdwijnende vlindersoorten in ons land. Om een actueel beeld te krijgen van de verspreiding, hebben De Vlinderstichting en Waarneming.nl voor het zesde jaar op rij een telweekend gehouden. Tijdens de telling vorig jaar werd de soort al erg weinig gemeld en het lijkt er niet op dat er dit jaar verbetering optreedt.

Mensen telden per kilometerhok of en zo ja hoeveel argusvlinders ze zagen. In ieder hok werd een uur geteld, zodat de gegevens goed vergelijkbaar zijn. Ook als men geen argusvlinders vond, zijn de gegevens doorgegeven. Daarnaast konden vlinderaars ook 'losse' waarnemingen van argusvlinder invoeren.

Geen argusvlinders meer in Oost-Nederland

In de kilometerhoktelling zijn 112 hokken geteld. Dat leverde in totaal 131 exemplaren op. In Groningen, Drenthe en Limburg zijn tijdens het afgelopen weekend geen argusvlinders gemeld. In Overijssel zit hij alleen nog in het Noord-Westen en er is slechts één melding uit Gelderland: in het uiterste Westen van de provincie bij Culemborg. Ook in Noord-Brabant en Zeeland zijn maar weinig argusvlinders geteld. 

Lage aantallen

In Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Friesland is de situatie iets rooskleuriger: daar komt de argusvlinder nog verspreid voor. De aantallen zijn er wel veel lager dan een aantal jaren geleden. In drie kilometerhokken werden meer dan tien argusvlinders geteld: 22 bij Itens in Friesland, 13 bij Nieuw-Lekkerland (ZH) en 12 net ten Zuiden van Hoorn (NH). 

Resultaten

Tellers: bedankt!

Alle tellers en waarnemer: hartelijk bedankt voor hun medewerking en het doorgeven van hun tellingen! Waarnemingen van de argusvlinder kunt u ook buiten het telweekend doorgeven via Waarneming.nl en Telmee.

Meer over de argusvlinder

achteruitgang Argusvlinder graslandvlinders tellen waarnemingen