Nieuwsbericht

Beheer krabbenscheer in de Waal bij Ridderkerk

woensdag 21 april 2010

Sinds 2008 is de hoeveelheid krabbenscheer sterk toegenomen in een deel van de Waal bij Ridderkerk. Dat is bijzonder, omdat krabbenscheer al lange tijd vrijwel overal in Nederland verdwenen is uit oude rivierarmen en andere rivierdelen. Het is goed nieuws voor de groene glazenmaker, een zeldzame en beschermde libellensoort die van krabbenscheer afhankelijk is.

Maar de toename van krabbenscheer hier is nu zelfs zo sterk dat een deel van de omringende bewoners hier overlast van ervaart bij het recreëren.

Nederland herbergt enkele van de belangrijkste populaties van de groene glazenmaker. Het is onze enige libel die de eieren in slechts één plantensoort afzet, namelijk krabbenscheer. In de bladrozetten van deze stekelige plant zijn de larven van de groene glazenmaker uitstekend beschermd tegen hongerige vissen en amfibieën. Dit is waarschijnlijk ook een belangrijke reden waarom krabbenscheervegetaties tot de libellenrijkste biotopen in laag-Nederland behoren. Helaas gaat het niet goed met de groene glazenmaker. Meer informatie over deze bijzondere libellensoort is te vinden op www.groeneglazenmaker.nl.

Waterschap Hollandse Delta is in overleg met Natuurvereniging Ridderkerk en Wijkoverleg Rijsoord over de hoeveelheid krabbenscheer die mag blijven staan en de maatregelen die daarvoor moeten worden genomen. De meeste krabbenscheer zou moeten kunnen blijven staan, maar het hoeft voor de natuur geen probleem te zijn om een keer per jaar wat te verwijderen. Het streven is om bewoners te kunnen laten varen en recreëren, met behoud van de bijzondere populatie krabbenscheer en, hopelijk in de toekomst, ook de groene glazenmaker. Het komende seizoen zal moeten blijken of het overleg succesvol was.

beheer GroeneGlazenmaker krabbenscheer